_Blokken

Direct naar:

Veelgestelde vragen

Wat zijn niet-gesignaleerde uitvoeringen (Unlogged Performances), en hoe werkt het?

Schrijf jij muziek voor exclusief één uitvoeringslocatie? Wordt jouw library muziek gebruikt voor radio en televisie? Of heb je speciaal voor een specifieke tv-reportage muziek geschreven? Dan kan het gebeuren dat je hier als muziekmaker geen vergoeding via Buma/Stemra voor krijgt.

In deze situatie kun je gebruik maken van de regeling voor niet-gesignaleerde uitvoeringen (artikel 9 & 10). Met deze regeling zorgen wij ervoor dat het gebruik van jouw muziek wordt beloond. In de praktijk wordt deze regeling bijna alleen ingezet voor één specifieke situatie. Namelijk bij muziekgebruik in pretparken of pretparkattracties.

Hoe werkt de regeling voor niet-gesignaleerde uitvoeringen?

Wil je een beroep doen op deze regeling? Dan moeten de uitvoeringen of uitzendingen waar je werk gebruikt wordt voldoen aan een aantal criteria: 

 1. Het gaat om structureel gebruik van jouw muziek gedurende meerdere jaren.
 2. Je hebt je muziek bij ons aangemeld. Heb je met meerdere auteurs geschreven, dan is de verdeling bij ons bekend.
 3. De muziekwerken zijn bekend bij Buma en zijn door alle rechthebbenden aangemeld
 4. Het gaat om relatief veel uitvoeringen per muziekwerk die niet gesignaleerd worden. Dit hangt samen met het vereiste dat de kosten niet disproportioneel mogen zijn ten opzichte van de opbrengsten
 5. Er moet een licentie afgesloten zijn. Het is daarom belangrijk om bij je opdrachtgever aan te geven dat voor het gebruik van jouw muziek een licentie moeten worden afgesloten met Buma. Een uitzondering hierop is als er sprake is van een algemene licentie voor de gehele locatie, met muziek van meerdere makers. Het is dan niet mogelijk om aan te tonen welk bedrag betrekking heeft op welke muziek. 
 6. Voor het gebruik mag er niet op een ander manier al een uitbetaling hebben plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld bij:
  a. Gebruik van steekproeven
  b. Gebruik van referentierepertoire
  c. Gebruik op RTV.
  Hierbij behandelt referentierepertoire AM de afrekening. 

Heb je toch nog vragen?

We begrijpen dat het lastig kan zijn om de criteria volledig te begrijpen. Heb je vragen? Neem dan contact op via tel. nr. +31 (0)23 799 7889 of info@bumastemra.nl. Ons Customer Contact Center helpt je graag. 

#permalink
Groot recht en klein recht, wat is het en wat is het verschil?

Groot recht en klein recht zijn begrippen die we onder andere gebruiken als we moeten bepalen of Buma/Stemra vergoeding van een werk kan incasseren. Onder groot recht valt muziek die onderdeel is van een grotere productie. Bijvoorbeeld een voorstelling, musical of balletproductie. Onder klein recht valt muziek die op zichzelf staat, zoals een melodie met tekst. Buma/Stemra incasseert meestal alleen voor muziek die onder klein recht valt, maar er zijn uitzonderingen. Die lees je verderop in dit stuk. 

 

Wat valt er onder groot recht?

Maak je muziek die speciaal voor een productie is geschreven? Dan valt dit onder groot recht. Het moeten dan (muziek)werken zijn die onderdeel zijn van een ‘doorgeschreven voorstelling’. Een doorgeschreven voorstelling is een dramatisch verhaal waarin meerdere auteursrechten samenkomen. Bijvoorbeeld in een balletvoorstelling, musical, operette of opera. Daarin komen tekst, muziek, choreografie, licht en kostuums allemaal samen. 

Wordt jouw muziek in een productie gebruik, terwijl die niet speciaal voor die productie is gemaakt? Dan valt dit onder klein recht. 

 

Hoe krijgen muziekmakers een vergoeding voor groot recht muziek?

Buma/Stemra incasseert geen vergoedingen voor het gebruik van muziek in groot recht producties. Producenten van groot recht producties moeten zelf afspraken maken met muziekauteurs en -uitgevers (de rechthebbenden). Je spreekt dus onderling af hoe de muziek gebruikt wordt en welke vergoeding daarbij hoort. 

Dit geldt ook als je muziek opnieuw wordt gebruikt in een andere productie, als die productie ook onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de verhaallijn van de voorstelling. Bijvoorbeeld een vervolg in een serie voorstellingen. Ook in zo’n geval moet de producent van de voorstelling zelf afspraken maken met muziekauteurs en -uitgevers. 

 

Wanneer incasseert Buma/Stemra wel voor groot recht muziek?

Wil je dat Buma/Stemra wel incasseert voor het gebruik van jouw muziek in groot recht producties? Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je laat ons van te voren weten dat je wil dat wij gaan incasseren voor het gebruik van jouw muziek in de groot recht productie
 • Je laat de producent van tevoren weten dat Buma/Stemra gaat incasseren
 • Het moet om ‘groot recht repertoire’ gaan, dus speciaal voor de productie geschreven muziekstukken
 • Je hebt de muziekstukken op tijd bij Buma/Stemra aangemeld, het liefst in de eerste maand dat jouw muziek is gebruikt.
 • Je mag niet ook al op een andere manier al een vergoeding voor uitvoeringsrechten hebben geregeld
 • Voor elke productie waarvan je wil dat Buma/Stemra voor je incasseert moet je opnieuw een aanvraag doen bij ons

Om een aanvraag te doen stuur je ons een e-mail op podia.theater@bumastemra.nl.

#permalink
Als ik muziek speciaal voor een productie componeer, wordt mijn opdrachtgever dan eigenaar van die muziek?

Nee, de opdrachtgever wordt geen eigenaar van deze muziek. De rechten van de muziek blijven van jou, behalve als je een andere afspraak met de opdrachtgever hebt gemaakt. 

Als je lid bent van BumaStemra heb je de exploitatie van jouw muziek aan ons overgedragen. Als jouw opdrachtgever deze muziek nog een keer wil gebruiken dan moet hij eerst toestemming aan BumaStemra vragen.

#permalink
Kan ik wel afspraken maken met mijn opdrachtgever als ik lid ben van BumaStemra?

In sommige gevallen kun je afspraken met je opdrachtgever maken. Heb je muziek in opdracht gemaakt, dan kun je alleen afspraken maken over de vergoeding en kosten van deze opdrachtmuziek. En het moet echt muziek in opdracht zijn: dat is muziek die je speciaal op aanvraag van een opdrachtgever maakt. 

Deze afspraken met je opdrachtgever gaan buiten BumaStemra om. Meld deze opdrachtmuziek wel bij ons aan.

#permalink
Ik maak muziek in opdracht. Moet ik dan mijn contract met BumaStemra opzeggen?

Nee, je hoeft jouw contract niet op te zeggen. Als lid van Buma/Stemra ben je wel verplicht om een ‘afwijkend beding’ in jouw contract op te nemen. Dit is een extra voorwaarde in je contract, waarin staat dat je jouw auteursrecht houdt. Werk je als muziekmaker in loondienst bij een vaste werkgever? Kijk dan wat er in jouw arbeidscontract staat. Misschien staat deze extra voorwaarde er al in!

Door deze voorwaarde kan BumaStemra jouw auteursrecht overnemen. Want als je een contract hebt bij BumaStemra, dan beschermen wij de gebruiksrechten van jouw muziekwerken (ook van werken die je in de toekomst maakt). 

#permalink
Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Je kunt je lidmaatschap bij BumaStemra opzeggen. Een lidmaatschap loopt een heel kalenderjaar en wordt elk jaar automatisch verlengd. Je kunt je lidmaatschap opzeggen tot uiterlijk drie maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. Na je opzegging houd je nog een aantal rechten – geld dat je met je muziek verdient blijft natuurlijk van jou. Je kunt tot 3 jaar na je opzegging geld uitbetaald krijgen van ons. Ook krijg je van ons nog steeds:

 • Elk jaar een overzicht met de aan jou toegewezen rechteninkomsten en betaalde bedragen per categorie
 • Inzicht in de beheerskosten en andere inhoudingen van BumaStemra. Die lees je in het jaarverslag en de toelichting daarvan op onze website
 • Je kunt tot 3 jaar na je opzegging een commentaar of klacht bij ons indienen

Dit moet je regelen als je opzegt

 1. Geef je opzegging per e-mail aan ons door via info@bumastemra.nl.
 2. Zorg ervoor dat wij de juiste adres- en bankgegevens van je hebben. Je kunt namelijk tot 3 jaar na je opzegging geld (uit rechteninkomsten) uitbetaald krijgen van ons. Kunnen wij dit geld niet uitkeren, bijvoorbeeld omdat we geen juiste gegevens van je hebben? Dan zie je ze terug op het jaaroverzicht dat je van ons krijgt.
#permalink
Hoe wijzig ik mijn exploitatiecontract?

Wil je je exploitatierechten voor een land of werelddeel onderbrengen bij een andere auteursrechtenorganisatie? Dan kun je je contract met Buma en/of Stemra wijzigen.

Stel, je wilt je voor de Verenigde Staten aansluiten bij een auteursrechtenorganisatie in dat land, maar voor de rest van de wereld wil je lid blijven van BumaStemra. Dan dien je een verzoek bij ons in en wij verwijderen de Verenigde Staten uit je contract met BumaStemra.

Een exploitatiecontract kun je per jaar wijzigen, met een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Wijzig je je lidmaatschap bijvoorbeeld per 30 september? Dan is je contract per 1 januari van het volgende jaar aangepast. Vanaf die datum kun je je aansluiten bij de auteursrechtenorganisatie in de Verenigde Staten. Geef aan dat je alleen lid wilt worden voor dat land.

Wil je de auteursrechten voor een specifieke categorie uitsluiten? Dat kan sinds juni 2014 via het opt-out systeem voor de categorieën events, RTV, achtergrondmuziek, mechanisch en online. Ook hier geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden.
Gebruik voor het wijzigen van je lidmaatschap het wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten.

#permalink
Wat is de copyrightgrens en hoe werkt dit?

De copyrightgrens is de grens voor het verwerken van eigendomsgegevens. Deze grens is gesteld op €50,- omdat uit onderzoek blijkt dat dit de beste kosten-batenverhouding is. Op deze manier wordt op een maximaal haalbaar aantal muziekwerken uitgekeerd tegen redelijke kosten.

De copyrightgrens is gebaseerd op de totale waarde van het muziekgebruik binnen één van de drie volgende categorieën: Buma, Stemra of Online. We meten altijd over een periode van 3 jaar.

Levert het gebruik van een muziekwerk in de categorie Online €50,- of meer op? Dan wordt de beschikbare eigendomsinformatie verwerkt en de vergoeding op het muziekwerk uitgekeerd. Zodra de copyrightgegevens compleet zijn, wordt gebruik van het werk in de toekomst altijd betaald. Ook al is het bedrag in één van de drie genoemde categorieën lager dan €50,-.

#permalink
Is aansluiting bij Stemra zinvol wanneer mijn muziek op een cd in eigen beheer wordt uitgebracht?

Bij het uitbrengen van een cd in eigen beheer is aansluiten bij Stemra niet altijd zinvol. Dit verschilt per situatie en is afhankelijk van bijvoorbeeld verder gebruik van de muziek. Om de juiste inschatting te maken, raden wij daarom aan om contact met ons op te nemen. We bekijken dan welke keuze het beste bij jouw situatie en muziekwerk past.

Contact opnemen kan via telefoonnummer 023 – 799 79 99 of e-mailadres info@bumastemra.nl

#permalink
Aan welke eisen moet ik voldoen om me als muziekuitgever bij BumaStemra aan te sluiten?

Bij BumaStemra aangesloten muziekuitgevers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste mag de naam van jouw uitgeverij nog niet in ons bestand voorkomen. Daarnaast ben je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Op het digitaal gewaarmerkte Uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel moet de SBI-code 5920, omschrijving ‘muziekuitgeverij’ of ‘het uitgeven van muziek’ staan.

#permalink