Aan welke eisen moet ik voldoen om me als muziekuitgever bij BumaStemra aan te sluiten?

Bij BumaStemra aangesloten muziekuitgevers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste mag de naam van jouw uitgeverij nog niet in ons bestand voorkomen. Daarnaast ben je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Op het digitaal gewaarmerkte Uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel moet de SBI-code 5920, omschrijving ‘muziekuitgeverij’ of ‘het uitgeven van muziek’ staan.