Hoe zeg ik mijn exploitatiecontract op?

Een exploitatiecontract kun je jaarlijks opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden. Zeg je je lidmaatschap bijvoorbeeld per 30 september op? Dan word je contract per 1 januari van het volgende jaar beëindigd. Dit geldt voor alle muziekmakers: componisten, auteurs en uitgevers.

Het lidmaatschap zeg je op per brief. Vermeld daarin in elk geval:

  • Relatienummer
  • Reden van opzegging
  • Welk deel van je lidmaatschap je wilt stopzetten (Buma en/of Stemra)
  • Handtekening