NIEUW GENECO

NIEUW GENECO staat voor het Genootschap van Nederlandse Componisten. Het is een beroepsvereniging die de directe en indirecte belangen van Nederlandse componisten behartigt. Ze werken hard om de positie en zichtbaarheid van componisten beter te maken.