Jouw bewerkingen, covers en remixen

Maak je gebruik van muziek die gemaakt is door iemand anders? De hoofdregel is, dat wanneer je gebruikmaakt van iemands muziek, je hier toestemming voor nodig hebt. Bij welke partij je deze toestemming moet vragen, verschilt per situatie. Wil je bijvoorbeeld een bestaand muziekwerk bewerken? Dan kun je terecht bij de oorspronkelijke rechthebbende(n). Wil je een origineel werk gebruiken, zonder het werk te wijzigen? Dan kan BumaStemra je verder helpen.

Auteursrecht

Makers hebben auteursrecht over hun werk. Dit betekent dat zij als rechthebbenden toestemming kunnen geven om hun werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Sluiten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers zich aan bij BumaStemra (of een zusterorganisatie)? Dan dragen zij hun exploitatierechten aan ons over.

Wij sluiten vervolgens licenties af met muziekgebruikers, waarin wij toestemming geven om de muziekwerken in hun originele vorm openbaar te maken (bijvoorbeeld op tv of tijdens een optreden) en/of te verveelvoudigen (bijvoorbeeld door vastlegging op cd). De vergoedingen die wij hiervoor incasseren, keren we weer uit aan alle rechthebbenden.

Persoonlijkheidsrechten

Muziekmakers, zoals componisten en tekstdichters, dragen alleen de exploitatierechten van hun muziekwerken aan ons over. De persoonlijkheidsrechten, of morele rechten, blijven bij de maker. Persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk. Dit betekent dat de maker bezwaar kan maken tegen het gebruik van zijn werk onder een andere naam, of tegen wijziging of aantasting van het werk die zijn eer, naam of waarde kunnen schaden.

Een muziekwerk coveren, bewerken, samplen en remixen

Wil je een bestaand muziekwerk coveren, bewerken, samplen en/of remixen? Dan is het belangrijk dat je weet wanneer en bij wie je toestemming kunt vragen. We leggen je graag per situatie uit wat je moet doen.

Covers

Onder een cover verstaan we – qua auteursrechten – een een-op-een kopie van een origineel werk, waaraan niets (of weinig) substantieel is veranderd. De oorspronkelijke componist en tekstdichter worden in dit geval als auteursrechthebbenden van de coverversie aangemerkt.

Als je een cover wilt vastleggen of ten gehore wilt brengen, heb je een licentie van BumaStemra nodig. Je hoeft hiervoor niet direct toestemming te vragen bij de rechthebbenden. Dit geldt echter alleen als de muziekmakers van het originele werk bij ons (of bij een van onze zusterorganisaties) zijn aangesloten. Voor zover het gaat om rechthebbenden die niet bij BumaStemra (of een zusterorganisatie) zijn aangesloten, moet dit gebruik geregeld worden met de rechthebbenden zelf.

In de meeste gevallen gaat het niet om een ‘zuivere cover’, maar wordt de onderliggende compositie ook bewerkt. Het werk wordt in dit geval dus niet alleen gebruikt, maar ook aangepast. Wanneer dit gebeurt, is er in feite sprake van een bewerking en is er toestemming nodig van de oorspronkelijke componist en/of tekstdichter (of de uitgever). BumaStemra geeft geen toestemming voor het maken van bewerkingen.

Bewerkingen

Wanneer er iets verandert aan een muziekwerk, spreken we van een ‘bewerking’. Je kunt een muziekwerk op verschillende manieren bewerken: op het gebied van tekst, bijvoorbeeld door een werk te vertalen, maar ook op het gebied van compositie, door een werk te arrangeren. Wil je een werk bewerken? Dan heb je hier toestemming voor nodig van de originele maker.

Als de oorspronkelijke componist of tekstdichter wordt vertegenwoordigd door een muziekuitgever, kun je vaak bij deze muziekuitgever terecht om toestemming te krijgen. Het kan voorkomen dat de toestemming wordt geweigerd of dat hier voorwaarden aan verbonden zijn.

Wil je als bewerker opbrengsten ontvangen met het gebruik van een bewerking? Dan heb je schriftelijke toestemming van de rechthebbenden nodig in de vorm van een autorisatiecontract. Uit dit contract moet blijken dat de auteur (of de uitgever namens de auteur) toestemming geeft voor het maken van een bewerking én dat de bewerker een bewerkersaandeel mag ontvangen.

Sampling en remixen

Wanneer je muziek sampled of remixed, bewerk je het originele muziekwerk en gebruik je de opname van het werk. Daarom komen bij sampling en remixen ook naburige rechten, waaronder masterrechten, kijken. Als je een opname wilt gebruiken, heb je namelijk toestemming nodig van de mastereigenaar. Vaak is dit een platenmaatschappij.

Meer informatie over deze rechten kun je vinden op de website van Sena.

Nieuwe teksten op bestaande muziek

Wil je een nieuwe tekst schrijven op een bestaande compositie? En wil je als tekstdichter een vergoeding ontvangen bij het gebruik van het nieuwe werk? Dan heb je toestemming nodig van de componist. Schrijf je geen nieuwe tekst, maar bewerk je de originele tekst? In dit geval moet je ook toestemming vragen aan de oorspronkelijke tekstschrijver.

Wanneer heb je geen toestemming nodig om bestaande muziek te gebruiken?

Je hoeft niet altijd toestemming te hebben om een werk te gebruiken of te bewerken. Er is namelijk ook muziek die je vrij kunt gebruiken, omdat er geen auteursrecht meer op rust. We hebben het hier over werken die in het publieke domein vallen, omdat de auteur meer dan 70 jaar geleden is overleden. Zo is bijvoorbeeld muziek van Beethoven of Mozart vrij te gebruiken.

Goed om te weten: de stijl waarin een werk is gemaakt, is niet auteursrechtelijk beschermd. Een nieuw werk maken in de stijl van een bekende componist, is dus geen probleem.

De Auteurswet

In de Auteurswet staat een aantal situaties beschreven, waarbij het mogelijk is om een beschermd werk zonder toestemming te gebruiken. Deze situaties noemen we ‘beperkingen op het auteursrecht’. Voorbeelden zijn het citaatrecht, de onderwijsexceptie en de parodie-exceptie. Hier gelden wel strenge voorwaarden voor. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het originele werk en dat de belangen van de auteursrechthebbenden niet worden geschaad.