Mega Live Act (MLA)

dance

Concerten kunnen in aanmerking komen voor een versnelde verwerking en uitkering. Dit worden Mega Live Acts (MLA’s) genoemd. Dit wordt op verzoek van de rechthebbende aangevraagd en nemen wij in behandeling wanneer er aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De opbrengsten voor het concert zijn minimaal € 75.000,- of er zijn minimaal 5.000 bezoekers aanwezig
  • Ten minste 60% van het totale aantal muziekwerken dat door de hoofdact tijdens het concert wordt uitgevoerd, is geschreven door de uitvoerder(s) van deze werken. De uitvoerder(s) is/zijn dus de auteursrechteigenaar(s) van ten minste 60% van de muziekwerken die zij uitvoeren
  • Buma ontvangt de aanvraag minimaal 28 dagen voorafgaand aan het concert. Dit is inclusief de voorlopige setlijst. Dit kan aangevraagd worden door:
    • Collectieve beheersorganisaties
    • Uitgevers / individuele auteursrechteigenaren
    • Management van een artiest (alleen als deze artiest een directe auteursrechteigenaar is)

Om de vergoeding voor dit concert versneld uit te keren, hebben wij binnen 14 dagen na afloop van het concert de opgave van de organisator nodig. Vervolgens moet de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan zijn. De bruto auteursrechten van de MLA uitkering wordt (na afloop van het concert) binnen 28 dagen na ontvangst van de definitieve setlijst (gestuurd door de aanvrager) en de vergoeding in gang gezet. Hiervoor worden 8% administratiekosten toegepast. Er zijn geen andere inhoudingen.