Jouw muziekauteursrecht

Maak jij een origineel werk? Dan heb je automatisch auteursrecht. Dat betekent dat jouw werk van jou is en dat jij mag bepalen wat ermee gebeurt. Je hoeft je hiervoor nergens te registreren of iets vast te leggen. Maar wil je ook je geld verdienen met het werk waar jij auteursrecht op hebt? Dan is het slim om je aan te melden bij BumaStemra. Dan regelen wij de rest.

Jouw werk registreren

Tegenwoordig is het heel makkelijk om muziek te verspreiden. Hierdoor is het soms moeilijk om te bewijzen wie de eerste maker van het werk is. In Nederland en veel andere landen zijn er namelijk geen registers met alle originele werken. Jouw muziekauteursrecht beschermen kan daarom lastig zijn. Je kunt wel je bewijspositie versterken door je werk te registreren. Bijvoorbeeld bij een notaris of bij I-DEPOT – het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (boip.int).

De Auteurswet – hoe werkt dat?

In de Auteurswet staat dat iedereen die een origineel (muziek)werk maakt auteursrecht heeft. De Auteurswet zorgt ervoor dat jij als maker geld kan verdienen met je werk. Want als maker mag jij beslissen wat er met jouw werk gebeurt. Je auteursrecht beschermen is dus wel belangrijk. Anders kan iedereen jouw werk misbruiken of plagiaat plegen én verdien jij geen geld. In de auteurswet liggen naast het auteursrecht nog meer rechten van jou als muziekmaker vast.

Jouw exploitatierechten overdragen

Ben jij muziekauteur? Dan heb je ook zelf exploitatierecht. Exploitatierecht is het recht om werk openbaar te maken en te verspreiden. Dit is onderdeel van de Auteurswet. Veel muziekauteurs dragen hun exploitatierecht over aan rechtenorganisaties zoals BumaStemra.

BumaStemra beschermt het exploitatierecht van ruim 40.000 componisten en tekstdichters. Draag jij je rechten over aan BumaStemra? Dan beschermen wij jouw rechten en zorgen dat jij een vergoeding krijgt als je werk gebruikt of verspreid wordt.

Jouw persoonlijkheidsrechten

Persoonlijkheidsrechten (of morele rechten) beschermen de persoonlijke band tussen jou en je werk. Jouw persoonlijkheidsrechten beschermen je tegen reputatieschade. Dit is het gebruiken van jouw werk op een manier waardoor jouw naam, waarde of eer schade oploopt.

Dit betekent dat jij je mag verzetten als iemand jouw werk onder een andere naam wil verspreiden. Maar ook als je niet wilt dat iemand jouw werk verandert of op een bepaalde manier gebruikt.

Jouw persoonlijkheidsrechten blijven van jou. Je kunt ze niet overdragen aan BumaStemra. Dit betekent dat jij altijd mag beslissen hoe en waar jouw werk gebruikt wordt.

Hoe lang is Auteursrecht geldig?

Auteursrecht is niet voor eeuwig. Auteursrecht vervalt zeventig jaar na het overlijden van de originele auteur. Om precies te zijn: in het nieuwe jaar na die zeventig jaar. Dan kan het werk overal vrij gebruikt worden. Daarom is veel klassieke muziek vrij van auteursrecht.