Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert zij de Raad van Bestuur op een professionele en onafhankelijke wijze. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden (een voorzitter met juridische expertise en twee leden met financiële of IT-expertise) en zes niet-onafhankelijke leden (rechthebbenden, te weten: vier auteurs en twee uitgevers).

Josephine de Zwaan

Bekijk profiel

Alexander Beets

Bekijk profiel

Ruud Hopstaken

Bekijk profiel

Piet-Jan van Rossum

Bekijk profiel

Jolanda Messerschmidt

Bekijk profiel
Rita Zipora Verbrugge

Rita Zipora Verbrugge

Bekijk profiel

Edith Severs

Bekijk profiel

Jitze de Raaff

Bekijk profiel

Hans Everling

Bekijk profiel

Josephine de Zwaan - onafhankelijke voorzitter

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Lid Raad van Commissarissen Fairphone B.V.
• Vice-voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Avans
• Voorzitter Raad van Commissarissen ROMInWest B.V.
• Supervisor project Menswaardige Governance van MVO Nederland en Goldschmeding Foundation

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Secretaris Stichting Academeia

Alexander Beets

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Maxanter Muziek Groep B.V. DGA
• Festivaldirecteur Amersfoort Jazz Festival (Titulair niet in bestuur)
• Docent ondernemerschap Fontys Rockacademie/Hoofd business department
• Producent (muziek)theaterproductie tbv eigen muziekproducties
• Internationaal World Jazz saxofonist/improvisator/componist

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Adviseur Fonds Podiumkunsten binnen Upstream regeling
• Bestuurslid Stichting Promotie Popcultuur Nederland
• Algemeen bestuurslid Stichting JazzNL
• Voorzitter Jazz Podium Amersfoort
• Bestuurslid VCTN

Ruud Hopstaken

Nevenfuncties/beroep

• Geen

Piet-Jan van Rossum

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Componist/uitvoerende bij Buromono
• Artistiek leider van HAY! consortium

Jolanda Messerschmidt

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Directeur/Eigenaar TB&E Advice B.V.
• Lid Raad van Commissarissen BMW Finance NV
• Lid Raad van Commissarissen BMW International Investments BV
• Eigenaar J. Messerschmidt Beheer B.V.
• Bestuurslid Stichting Shell Pensioen Fonds
• Sleutelfunctiehouder Internal Audit Shell Nederland Pensioenfonds Stichting

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Lid Unieraad Atletiekunie
• Penningmeester Stichting Biesieklette

Rita Zipora Verbrugge

Rita Zipora Verbrugge

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Uitvoerend muzikant en songwriter
• Bestuurslid BAM! Popauteurs
• Docent Conservatorium van Amsterdam Pop
• Moderator/Presentator muziek events

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Advieskring Raad voor Cultuur

Edith Severs

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Directeur/DGA muziekuitgeverij Copyright Power International B.V.
• DGA Dinamismo Holding B.V.

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Vice Voorzitter NMUV

Jitze de Raaff

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Eigenaar CTM Entertainment

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Voorzitter Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging (NMUV)
• Beheerder van de boeken Jaap ter Haar

Jitze de Raaff vervult vanaf 11 maart 2024 tot en met de ALV van 15 mei 2024 de tussentijdse vacature in de RvT

Hans Everling

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Eigenaar SOB Audio Imaging
• Vice-voorzitter BCMM
• Directeur/eigenaar Haramitsu Holding B.V.

Het rooster van aftreden en de profielschets van de niet onafhankelijke leden Raad van Toezicht vind je bij de statuten en reglementen.