Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert zij de Raad van Bestuur op een professionele en onafhankelijke wijze. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden (een voorzitter met juridische expertise en twee leden met financiële of IT-expertise) en zes niet-onafhankelijke leden (rechthebbenden, te weten: vier auteurs en twee uitgevers).

Josephine de Zwaan

Bekijk profiel

Alexander Beets

Bekijk profiel

Ruud Hopstaken

Bekijk profiel

Piet-Jan van Rossum

Bekijk profiel

Jolanda Messerschmidt

Bekijk profiel
Rita Zipora Verbrugge

Rita Zipora Verbrugge

Bekijk profiel

Edith Severs

Bekijk profiel

Mark Bremer

Bekijk profiel

Hans Everling

Bekijk profiel

Josephine de Zwaan - onafhankelijke voorzitter

Nevenfuncties/beroep

Voorzitter Raad van Commissarissen Fairphone B.V.
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cito
Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank N.V.
Lid Raad van Toezicht Hogeschool Avans
Voorzitter Raad van Commissarissen ROMInWest B.V.
Supervisor project Menswaardige governance van MVO Nederland en Goldschmiding Foundation
Secretaris Stichting Academeia
Voorzitter Bestuur Stichting Register Code Sociale Ondernemingen

Alexander Beets

Nevenfuncties/beroep

Maxanter Muziek Groep B.V. DGA
Festivaldirecteur Amersfoort Jazz Festival (Titulair niet in bestuur)
Docent ondernemerschap Fontys Rockacademie / Hoofd business department
Producent (muziek)theaterproductie tbv eigen muziekproducties
Internationaal World Jazz saxofonist / improvisator / componist
Bestuursvoorzitter VCTN
Adviseur Fonds Podiumkunsten binnen Upstream regeling (popmuziek)
Bestuurslid Stichting Promotie Popcultuur Nederland
Penningmeester Stichting JazzNL
Voorzitter Jazz Podium Amersfoort
Lid bezwaarcommissie Noodfonds Muziek

Ruud Hopstaken

Nevenfuncties/beroep

Lid Raad van Toezicht PharmAccess Group Amsterdam
Lid Adviesraad Centraal Orgaan Asielzoekers
Lid Raad van Commissarissen Arthrogen B.V.

Piet-Jan van Rossum

Nevenfuncties/beroep

Componist/uitvoerende bij Buromono
Artistiek leider van HAY! consortium

Jolanda Messerschmidt

Nevenfuncties/beroep

Directeur / Eigenaar TB&E Advice B.V.
Lid Raad van Commissarissen BMW Finance NV
Lid Raad van Commissarissen BMW International Investments BV
Eigenaar J. Messerschmidt Beheer B.V.
Lid Raad van Commissarissen NV Haagse Milieu Service
Lid Unieraad Atletiekunie
Lid Raad van Commissarissen Krauthammer Investments Holding B.V.
Lid Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioen Fonds
Penningmeester Stichting Biesieklette

Rita Zipora Verbrugge

Nevenfuncties/beroep

Rita Zipora Verbrugge

Uitvoerend muzikant en songwriter
Bestuurslid BAM! Popauteurs
Docent Conservatorium van Amsterdam Pop
Advieskring Raad voor Cultuur
Moderator/Presentator muziek events

Edith Severs

Nevenfuncties/beroep

Directeur / DGA muziekuitgeverij Copyright Power International B.V.
Mede Vennoot Fully Charged Music Group
Vice Voorzitter NMUV

Mark Bremer

Nevenfuncties/beroep

Managing Director Universal Music Publishing Benelux
Voorzitter Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging

Hans Everling

Nevenfuncties/beroep

Eigenaar SOB Audio Imaging
Vice-voorzitter BCMM
Directeur / eigenaar Haramtisu Holding B.V.

Het rooster van aftreden en de profielschets van de niet onafhankelijke leden Raad van Toezicht vind je bij de statuten en reglementen.