Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert zij de Raad van Bestuur op een professionele en onafhankelijke wijze. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden (een voorzitter met juridische expertise en twee leden met financiële of IT-expertise) en zes niet-onafhankelijke leden (rechthebbenden, te weten: vier auteurs en twee uitgevers).

Josephine de Zwaan

Bekijk profiel

Alexander Beets

Bekijk profiel

Ruud Hopstaken

Bekijk profiel

Piet-Jan van Rossum

Bekijk profiel

Jolanda Messerschmidt

Bekijk profiel
Rita Zipora Verbrugge

Rita Zipora Verbrugge

Bekijk profiel

Edith Severs

Bekijk profiel

Mark Bremer

Bekijk profiel

Hans Everling

Bekijk profiel

Josephine de Zwaan - onafhankelijke voorzitter

Nevenfuncties/beroep

• Voorzitter Raad van Commissarissen Fairphone B.V.
• Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Avans
• Voorzitter Raad van Commissarissen ROMInWest B.V.
• Supervisor project Menswaardige Governance van MVO Nederland en Goldschmeding Foundation
• Secretaris Stichting Academeia

Alexander Beets

Nevenfuncties/beroep

• Maxanter Muziek Groep B.V. DGA
• Festivaldirecteur Amersfoort Jazz Festival (Titulair niet in bestuur)
• Docent ondernemerschap Fontys Rockacademie/Hoofd business department
• Producent (muziek)theaterproductie tbv eigen muziekproducties
• Internationaal World Jazz saxofonist/improvisator/componist
• Adviseur Fonds Podiumkunsten binnen Upstream regeling
• Bestuurslid Stichting Promotie Popcultuur Nederland
• Algemeen bestuurslid Stichting JazzN
• Voorzitter Jazz Podium Amersfoort

Ruud Hopstaken

Nevenfuncties/beroep

• Geen

Piet-Jan van Rossum

Nevenfuncties/beroep

• Componist/uitvoerende bij Buromono
• Artistiek leider van HAY! consortium

Jolanda Messerschmidt

Nevenfuncties/beroep

• Directeur/Eigenaar TB&E Advice B.V.
• Lid Raad van Commissarissen BMW Finance NV
• Lid Raad van Commissarissen BMW International Investments BV
• Eigenaar J. Messerschmidt Beheer B.V.
• Lid Unieraad Atletiekunie
• Bestuurslid Stichting Shell Pensioen Fonds
• Sleutelfunctiehouder Internal Audit Shell Nederland Pensioenfonds Stichting
• Penningmeester Stichting Biesieklette

Rita Zipora Verbrugge

Rita Zipora Verbrugge

Nevenfuncties/beroep

• Uitvoerend muzikant en songwriter
• Bestuurslid BAM! Popauteurs
• Docent Conservatorium van Amsterdam Pop
• Advieskring Raad voor Cultuur
• Moderator/Presentator muziek events

Edith Severs

Nevenfuncties/beroep

• Directeur/DGA muziekuitgeverij Copyright Power International B.V.
• Mede Vennoot Fully Charged Music Group
• DGA Dinamismo Holding B.V.
• Vice Voorzitter NMUV

Mark Bremer

Nevenfuncties/beroep

• Managing Director Universal Music Publishing Benelux
• Voorzitter Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging

Hans Everling

Nevenfuncties/beroep

• Eigenaar SOB Audio Imaging
• Vice-voorzitter BCMM
• Directeur/eigenaar Haramtisu Holding B.V.

Het rooster van aftreden en de profielschets van de niet onafhankelijke leden Raad van Toezicht vind je bij de statuten en reglementen.