Titelcatalogus

blazer

In deze titelcatalogus vind je een overzicht van de bij BumaStemra geregistreerde muziek en kun je zien wie de componisten, tekstschrijvers en uitgevers zijn.

Kun je een eigen muziekwerk niet vinden? Dan kan het zijn dat het – nog – geen actieve copyrightstatus heeft. Check in dat geval je eigen registraties op de portal, of neem contact met ons op:

T. 023 – 799 7889
E. info@bumastemra.nl

BumaStemra behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor ten aanzien van elke vorm van tekst- en datamining met betrekking tot de door BumaStemra vertegenwoordigde werken, specifiek voor maar niet beperkt tot het trainen van elk soort kunstmatige intelligentie model, een en ander zoals bedoeld ion art. 15o.1 Auteurswet. Tekst & Datamining, zoals hiervoor bedoeld, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BumaStemra is als gevolg niet toegestaan.

(let op de Titelcatalogus opent in een nieuw venster)