Jouw BumaStemra

BumaStemra is een vereniging die staat voor transparantie. Als deelnemend componist, tekstschrijver of uitgever ben je vast benieuwd hoe het geïncasseerde geld wordt verdeeld onder deelnemers van de organisatie en wie dit bepaalt. We vertellen je er graag meer over.

De verdeling van geïncasseerd geld

Sinds de oprichting van BumaStemra, hebben we in 2022 de grens van 260 miljoen euro gepasseerd aan geïncasseerde gelden. In ons jaarverslag kun je zien waar dit geld precies vandaan komt. Wij houden hier een percentage op in, zodat wij verschillende kosten kunnen dekken. Een voorbeeld hiervan is een aftrek van 8% voor zogenoemde Sociaal Culturele activiteiten.

Daarnaast hanteren wij een maximum van 15% voor de verhouding kosten ten opzichte van incasso. BumaStemra streeft ernaar om dit percentage zo laag mogelijk te houden. Op die manier houden we namelijk meer geld over om aan de rechthebbenden uit te betalen. Het gezamenlijke percentage komt in 2022 uit op 11,8%.

Om het geïncasseerde geld op een goede manier te verdelen, proberen we op zoveel mogelijk plekken te achterhalen welke muziek is gebruikt. Op deze manier zijn we in staat 1-op-1 uit te keren. Deze 1-op-1 uitbetaling vindt in ieder geval plaats voor onder andere streamingdiensten, RTV zenders die gefingerprint* worden, maar ook voor vastleggingen op dragers en veel van de muziek bij optredens. Op dit moment wordt van alle inkomsten 71% 1-op-1 uitgekeerd.

*Fingerprinting is een methode om geautomatiseerd met behulp van software muziek te herkennen.

Wat als we niet 1-op-1 kunnen uitbetalen?

Als we jou als rechthebbende niet 1-op-1 kunnen uitkeren, zijn er nog andere manieren om het geld bij jou te krijgen. Soms is het niet duidelijk welke liedjes zijn gebruikt, maar weten we dankzij de soort muziekgebruiker in welke categorie muziek de vergoeding is geïncasseerd.

Een voorbeeld hiervan is een restaurant dat muziek draait. Deze valt in de categorie ‘horeca’. Steekproefsgewijs onderzoeken we welke liedjes in de horeca worden gedraaid, door te vragen welke muziekbron de onderzochte horecagelegenheden gebruiken. BumaStemra heeft de speelgegevens van de in de steekproef opgegeven  muziekbron in handen en hiermee stellen we het zogenaamde referentierepertoire vast. Wanneer wij geld ontvangen van een restaurant, dan verdelen we dit over de liedjes uit dit repertoire en worden de rechthebbenden betaald. Op dit moment wordt 25% van alle inkomsten uitbetaald op basis van dergelijk referentierepertoire.

Het kan ook voorkomen dat BumaStemra voor muziekgebruik wel geld geïncasseerd heeft, maar dat bepaalde informatie ontbreekt voor de uitbetaling. Uiteraard proberen we dan de juiste informatie te vergaren om rechthebbenden alsnog uit te betalen.

Wat gebeurt er met geïncasseerd geld dat niet te herleiden is tot rechthebbenden?

Als we geen mogelijkheid hebben om het geïncasseerde geld uit te betalen, wordt dit geld gereserveerd. Nadat we alle benodigde informatie verzameld hebben, wordt dit alsnog uitbetaald in de vorm van een na-afrekening. We bewaren deze reserveringen maximaal drie jaar. Als het na deze tijd niet geclaimd is en we de rechthebbenden niet kunnen identificeren, keren we het uit in de businessline waar het geld vandaan komt (RTV, online, etc) in de vorm van een toeslag in hetzelfde jaar. Met deze vorm van uitkering komt het geld toch weer terecht in de juiste hoek. Van het jaar 2018 is ongeveer 4% van deze inkomsten uitgekeerd in 2022.

Een klein deel van deze onverdeelbare gelden kun je kenmerken als ‘niet gesignaleerd gebruik’.

Naast ons  maximum kostenplafond van 15% zijn wij continu op zoek naar de juiste balans tussen de te maken kosten en de 1-op-1 uitbetaling. We werken samen met de Raad van Rechthebbenden in de zogenoemde Repartitiecommissie. Een mooi voorbeeld van “continuous improvent” is de test die wij uitvoeren met muziekmeters waarbij de muziek in kleine locaties wordt gemonitord. Zo doen we er alles aan om de nauwkeurigheid van de uitbetalingen steeds verder te vergroten.

Zeggenschap binnen BumaStemra

Inmiddels staat de teller van het aantal deelnemers bij BumaStemra op ruim 40.000. Dat zijn zowel componisten en auteurs als uitgevers. Het huidige systeem werkt zo dat iedere maker deelnemer kan worden en zich dus kan aansluiten bij BumaStemra, maar dat voor het verkrijgen van stemrecht je onder andere moet voldoen aan een inkomensnorm. Voor verenigingszaken geldt daarbij voor auteurs ‘one man, one vote’. Deelnemers met stemrecht (= de leden) kunnen dit jaarlijks uitoefenen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Dit betekent in de praktijk dat zo’n 7.000 deelnemers (= de leden) stemrecht hebben.

De groep stemgerechtigden (de leden) is 19% van het totale aantal deelnemers, en  vertegenwoordigt daarmee 92% van de totale repartitie-waarde. De groep met een basisuitkering is 54%, en vertegenwoordigt 1% van de totale repartitie-waarde. De tussengroep van 27% vertegenwoordigt 7% van de totale repartitie-waarde.

Om als lid zitting te nemen in de Raad van Rechthebbenden of de Raad van Toezicht kun je worden voorgedragen door beroepsverenigingen. Ook dan geldt er een inkomensnorm waar je aan moet voldoen. Door deze inkomensnorm hebben bijna 6.000 leden de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor de Raad van Rechthebbenden.

De Raad van Toezicht heeft naast leden ook drie plaatsen voor onafhankelijken vanwege de benodigde (bijvoorbeeld financiële, juridische en ICT) expertise. Voor lid RvT geldt ook een inkomensnorm. De inkomensnorm voor de leden zorgt ervoor dat er ongeveer 4.000 leden in aanmerking komen om zich kandidaat te stellen. Potentieel heeft hiermee dus een groep van 4.000 leden toegang tot de Raad van Toezicht van BumaStemra. (dat is 57% van de 7.000 leden).

Transparantie binnen BumaStemra

BumaStemra is van de leden, voor de leden. De Raad van Bestuur, de Raad van Rechthebbenden en de Raad van Toezicht hebben constant aandacht voor transparantie naar de leden en deelnemers van BumaStemra. Via het jaarverslag communiceren en verantwoorden we in detail alle geldstromen, de beleidsmatige keuzes die gemaakt zijn en de manier waarop BumaStemra bestuurd wordt. Ook vind je hier andere informatie over de vereniging, zoals het aantal deelnemers en bij wie je terecht kunt voor bepaalde onderwerpen. Rondom de zeggenschap is de informatie openbaar terug te vinden op de website in de vorm van alle statuten en reglementen.

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op via info@bumastemra.nl.