Maak kennis met BumaStemra

BumaStemra komt op voor de waarde van muziek en voor muziekmakers. Vanuit Hoofddorp werken we met een team van ongeveer 150 muziek liefhebbende professionals elke dag hard voor een eerlijke beloning voor het werk van onze leden. Of het nu gaat om de beste deal met een streamingplatform of het ontwikkelen van nieuwe methoden voor de herkenning of verwerking van muziek. Met slimme technologie en een team van gedreven collega’s werken we hard aan oplossingen die onze muziekmakers helpen om hun zakelijke en muzikale succes te bereiken.

Missie

BumaStemra stelt componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek in staat om als collectief bij te dragen aan een gezond muziek-ecosysteem, waarin muziekmakers hun auteursrechten exploiteren en een wereld vol muziek creëren.

Visie

De bestaansreden van BumaStemra is onveranderd sinds de oprichting, maar het speelveld en de uitdagingen zijn wel nieuw. Er is meer concurrentie op komst, maar er liggen ook kansen om onze positie te versterken. Het duurzaam meedraaien in de wereldtop, zowel qua inkomsten voor de muziekmakers als qua kwaliteit van dienstverlening, zien we als een voorwaarde om onze missie te realiseren. Alleen vanuit een stevige positie zijn we in staat om bij te dragen aan een gezond muziek-ecosysteem en om de auteursrechten voor leden succesvol te exploiteren.

Om die stevige ambitie te realiseren, richten we ons de komende tijd op een viertal pijlers, omschreven in onze strategie ‘To the Beat of the Drum’.

Hoe is BumaStemra georganiseerd?

Bij BumaStemra hebben we een Raad van Toezicht en een Raad van Rechthebbenden. Dit zijn groepen mensen, waaronder muziekmakers, die de Raad van Bestuur van BumaStemra bijstaan op verschillende gebieden. Meer info hierover vind je hier.

BumaStemra is een vereniging. Elk jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering waar de belangrijkste beslissingen genomen worden. We lichten daar ook de jaarcijfers toe. Heb je ons digitale jaarverslag wel eens gezien? Je vind het hier.

De dagelijkse zaken

De dagelijkse aansturing van BumaStemra wordt gedaan door het Management Team, onder leiding van de Raad van Bestuur, bestaande uit Bernard Kobes en Marleen Kloppers.

Het hele proces van de aanmelding van muziek tot het het herkennen van muziek en het uitkeren aan makers, vraagt om een club van enthousiaste, gedreven mensen die tot het uiterste willen gaan voor onze leden. Of het nu gaat om de beste deal met een streaming platform of het ontwikkelen van nieuwe methoden voor de herkenning of verwerking van muziek. Ons team zoekt steeds naar oplossingen die bijdragen aan het zakelijke en muzikale succes van onze leden.