Inkomsten en kosten

BumaStemra regelt eerlijke vergoedingen voor het gebruik van muziek van componisten, songtekstschrijvers en uitgevers. Op deze pagina lichten we toe welke inkomsten jij als muziekmaker mag verwachten en welke kosten BumaStemra rekent. BumaStemra heeft geen winstoogmerk.

Inkomsten uit jouw muziek

Jij maakt muziek. In welke vorm je dat ook doet, als maker hoor je daarvoor betaald te krijgen. Er zijn verschillende manieren om inkomsten uit muziek te krijgen. We lichten een aantal voorbeelden toe.

Online

Onze afdeling Online zorgt ervoor dat deals met de grote partijen (zoals Spotify, iTunes en vergelijkbare partijen) zo gunstig mogelijk zijn en de rechthebbenden een zo hoog mogelijke vergoeding voor online muziekgebruik ontvangen. Ook sluit deze afdeling continu deals met kleine partijen, zoals internetstations. Meer weten over jouw muziek online? Check deze uitleg!

Radio en tv

Achtergrondgeluid voor een reclame of een radiohit: muziek op radio of tv wordt in alle vormen vergoed. De vergoeding voor dit gebruik wordt berekend per uitgezonden seconde. De waarde per seconde verschilt per jaar en per zender. In onderstaand rekenvoorbeeld zie je inkomsten gebaseerd op 2020. Hier gaan we uit van een speelduur van drie minuten van een door jou gemaakt muziekwerk.

Rekenvoorbeeld inkomsten radio Rekenvoorbeeld inkomsten tv
Radio 538 180 seconden x € 0,053 per seconde = € 9,54 RTL 4 180 seconden x € 0,0485 per seconde = € 8,73
NPO 3FM 180 seconden x € 0,048 per seconde = € 8,64
Qmusic 180 seconden x € 0,043 per seconde = € 7,74

Livemuziek

De inkomsten van live-uitvoeringen, zoals optredens en podia, worden berekend op basis van een percentage van de entreeprijs (recette) en/of de gagebedragen.

We hanteren een minimumvergoeding van € 22,- per optreden. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de setlijst en verdeeld onder de betrokken rechthebbenden. Deze vergoedingen worden geregeld door Buma. Lees hier wat het verschil is tussen Buma en Stemra.

Fysiek uitgebrachte muziek zoals cd’s en vinyl

Vergoedingen voor fysiek uitgebrachte muziek worden berekend op basis van oplage (bij producties in eigen beheer) of op basis van het aantal verkochte cd’s of vinyl.

Jouw muziek in het buitenland

Waar ter wereld jouw muziek ook klinkt, BumaStemra regelt dat jij een eerlijke vergoeding krijgt. Dit doen we zelf of in samenwerking met onze internationale zusterorganisaties.

Meer informatie over jouw muziek in het buitenland? Je vindt het hier!

Kosten en vergoedingen BumaStemra

Administratiekosten

BumaStemra houdt een bepaald percentage in voor administratiekosten. Daarmee dekken wij de kosten van de exploitatielasten. BumaStemra heeft geen winstoogmerk. We houden onze kosten bewust zo laag mogelijk. Zo kunnen we zoveel mogelijk geld aan de bij ons aangesloten muziekmakers uitbetalen. We hanteren vaste en variabele administratiekosten.

Vaste administratievergoeding

Op bepaalde categorieën passen wij een vaste administratievergoeding methodiek toe. Dit zijn:

  • Online (14,5%)
  • Buitenland (4%)
  • De doorgifte van buitenlandse zenders door aanbieders van netwerken (10%)

Variabele administratievergoeding

Op de overige categorieën wordt een variabele administratievergoeding methodiek toegepast. Dit geldt voor alle categorieën die binnen de Buma Algemene rechten en Film worden uitgekeerd. Dit zijn bijvoorbeeld radio, TV, podia en film.

De variabele administratievergoeding wordt berekend op basis van de totale kosten, de vaste administratievergoedingen en de overige baten die Vereniging Buma ontvangt.

Basisuitkering

Leden die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen in december een basisuitkering. Deze vergoeding betalen we voor niet gesignaleerd gebruik van jouw muziek. Als er geen vergoeding of minder dan € 70,- (voor componisten en auteurs) of € 140,- (voor uitgeverijen) in een bepaald jaar aan jou is uitgekeerd, vult BumaStemra dit aan.

Wij doen dit omdat er een exploitatiecontract is getekend, wat betekent dat de muziekstukken worden gebruikt en er dus inkomsten zouden moeten zijn. De basisuitkering verrekenen we met je jaarlijkse bijdrage.