Financiële informatie

BumaStemra verstrekt licenties voor het (zakelijk) gebruik van muziek. Het geld dat we daarmee innen, betalen we uit aan de rechthebbenden van die muziek: de muziekmakers.

In totaal beheren we zo’n 200.000 licenties. Dat gaat om flink wat geld. In 2022 incasseerden we bijvoorbeeld ruim 260 miljoen euro voor muziekgebruik. Op deze pagina lees je hoe we omgaan met het geld dat wij innen.

Geldstromen binnen BumaStemra

Hoe innen wij geld?

We werken in verschillende markten: online, zakelijk, horeca, mechanisch, radio en tv en evenementen. Ook krijgen we geld binnen als muziek wordt gebruikt in het buitenland, via onze buitenlandse zusterorganisaties. En andersom betalen wij onze zusterorganisaties als er muziek van hun leden wordt gebruikt. Zo zorgen wij voor inkomsten voor muziekmakers: componisten, tekstschrijvers en hun uitgevers vrijwel overal ter wereld.

Wat gebeurt er met het geld dat wij innen?

Van het geld dat wij innen, gaat het grootste gedeelte naar de rechthebbenden. Wel houden we administratievergoedingen in en stellen we een deel van het geld beschikbaar voor sociaal culturele doeleinden.

Administratievergoedingen

Voordat we geld verdelen onder rechthebbenden, houden we administratievergoedingen in. Met die administratievergoedingen dekken wij een deel van onze beheerskosten en financiële lasten. Deze beheerskosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten, bij BumaStemra zijn ongeveer 140 mensen werkzaam, maar bijvoorbeeld ook uit kosten voor IT, huisvesting en afschrijvingen. Goed om te weten: BumaStemra heeft geen winstoogmerk.

Wil je weten wat wij aan adminstratievergoedingen inhouden? Je kunt de inhoudingspercentages bekijken van de kalenderjaren 2021, 2022, 2023 en 2024.

Sociaal culturele doeleinden

Van het geld dat Buma incasseert, wordt ook een deel beschikbaar gesteld voor sociaal culturele doeleinden. We steunen hiermee bijvoorbeeld beroepsverenigingen en Buma Cultuur.

Uitkeren aan onze leden

Nadat we de administratievergoedingen en het geld voor sociaal culturele doeleinden hebben verdeeld, blijft er geld over. Dit betalen we uit onze rechthebbenden. Van elke euro die we incasseren bij muziekgebruikers, wordt gemiddeld meer dan 85 cent uitgekeerd. Om dit te kunnen doen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Gebruiksgegevens moeten beschikbaar en verwerkt zijn
  • We moeten weten welk repertoire waar is gebruikt voordat we kunnen uitkeren
  • Gelden moeten zijn ontvangen: we keren niet uit als het geld nog niet is ontvangen
  • Over ontvangen gelden mogen geen disputen zijn
  • Copyright gegevens moeten volledig beschikbaar en verwerkt zijn en er moet een overeenstemming zijn over de copyrights verdeling tussen rechthebbenden

Hoe en wanneer betalen we uit aan onze leden?

We keren het grootste deel van het geïncasseerde geld binnen negen maanden na afloop van het jaar waarin het geïncasseerd is uit. Tenzij dat door omstandigheden buiten de invloed van BumaStemra niet kan.

Uitzonderingen

Als er na drie jaar gelden niet zijn uitgekeerd, dan worden deze volgens een representatieve verdeelsleutel aan de leden en rechthebbenden uitgekeerd. In uitzonderlijke gevallen geldt een uitkeringstermijn van vijf jaar.

Wil je meer weten van de geldstromen bij BumaStemra? Dat kan in ons digitale jaarverslag.

Waarom en hoe belegt BumaStemra geld?

We doen ons best geld zo snel mogelijk uit te betalen aan rechthebbenden. Toch zit er altijd wat tijd tussen het binnenkomen van het geld en het uitbetalen ervan. Daarom is er altijd een hoeveelheid geld in beheer bij BumaStemra dat wacht tot het uitgekeerd kan worden. Dit geld belegt BumaStemra.

Waarom beleggen

We beleggen dit geld om extra inkomsten te genereren voor BumaStemra. Dit doen we niet om zelf aan te verdienen, maar juist om de kosten voor onze leden zo laag mogelijk te houden. De opbrengen van de beleggingen worden gebruikt voor ons als organisatie, zodat de kosten voor leden lager worden.

Hoe belegt BumaStemra?

We beleggen altijd binnen vastgestelde risiconormen en in aandelen en obligaties. Er wordt zoveel mogelijk belegd in standaard samengestelde pakketten die bestaan uit afzonderlijke, beursgenoteerde fondsen. Ons beleggingsbeleid is ‘prudent’ – we gaan verstandig om met het geld. We houden bijvoorbeeld de risico’s van de beleggingen zo laag mogelijk. We beleggen zoveel mogelijk verspreid in verschillende fondsen.

Het beleggingsbeleid wordt goedgekeurd door het hoogste orgaan van BumaStemra, de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur voert dit beleid daarna samen met een externe vermogensbeheerder uit. Meer over het beleggingsbeleid vind je in de jaarverslagen van BumaStemra.