Jouw muziek in het buitenland

dance

Jouw muziek kan gebruikt worden in de hele wereld: van de clubs in Japan tot een televisie-uitzending in Canada. BumaStemra zorgt dat je deze vergoedingen uit het buitenland krijgt. Zodat jij eerlijk betaald wordt voor jouw muziek en je compleet kunt richten op jouw carrière.

Hoe krijg je precies geld uit het buitenland betaald? Dat leggen we hier uit.

We werken samen met auteursrechtenorganisaties over de hele wereld

Als bijvoorbeeld een radiostation jouw muziek gebruikt, dan betaalt het station daarvoor een vergoeding aan een auteursrechtenorganisatie. Deze organisatie zorgt ervoor dat het geld aan jou wordt uitbetaald. Elk land heeft een auteursrechtenorganisatie: hun eigen BumaStemra. We noemen deze organisaties onze zusters. BumaStemra heeft met deze zusters afspraken gemaakt, zodat geld uit het buitenland veilig bij jou aankomt.

Zo komt geld uit het buitenland veilig bij jou aan

Meld jij je werk aan bij BumaStemra, dan delen wij dat met onze zusters in het buitenland. Deze auteursrechtenorganisaties weten dan precies waar jouw vergoeding naartoe moet.

Stel dat jouw nummer in Engeland wordt gedraaid door BBC radio. Voordat jij hier een vergoeding voor krijgt, gebeurt het volgende:

  1. De BBC betaalt voor het lied een vergoeding aan de PRS (de BumaStemra van Engeland)
  2. PRS heeft afspraken gemaakt met BumaStemra, dus Engeland weet dat jij lid bent van onze organisatie
  3. PRS stuurt het geld naar BumaStemra, zodat wij het geld aan jou kunnen uitkeren

Zo gaat het ook met de vergoedingen van andere soorten muziekgebruik. Denk bijvoorbeeld aan optredens, muziekgebruik in de horeca, of een televisie-uitzending.

Geld uit het buitenland ontvang je vaak binnen zes maanden

De organisaties in het buitenland maken hun betalingen regelmatig over aan BumaStemra. Dat doen ze vaak iedere drie maanden, soms iets later. Daarna controleren wij nog of de informatie in onze database klopt met de informatie van onze zuster. Dat loopt 99% automatisch. Klopt de betaling? Dan drukken we op de knop ‘betalen’ en krijg jij je vergoeding.

Wij doen ons best om je uiterlijk binnen zes maanden te betalen.

Uitbetalen van streaming

En hoe werkt de betaling als je liedje wordt gestreamd op een online platform, zoals Spotify in Italië? In Europa en vaak ook daarbuiten stuurt Spotify deze betalingen direct naar BumaStemra. Heeft Alessandro in Rome jouw nummer gestreamd? Dan betaalt Spotify dat geld aan BumaStemra. Deze bedragen betalen we iedere drie maanden aan jou uit.

Meer weten over het uitbetalen van muziekgebruik in het buitenland? Bekijk onze video!

Andere belangrijke zaken als jouw muziek in het buitenland gedraaid wordt

Uitgavecontract en subuitgave

In een uitgavecontract kunnen afspraken gemaakt worden over subuitgave in het buitenland. Dit zorgt voor een grotere verspreiding van de muziek. Er wordt dan een lokale uitgever ingeschakeld die meestal rechtstreeks is aangesloten bij een zusterorganisatie van BumaStemra.

Hoe weten bijvoorbeeld GEMA, de Duitse BumaStemra, en andere organisaties wat de copyrightverdeling van een muziekwerk is?

GEMA werkt, net als BumaStemra, samen met ICE. GEMA kan voor de verdeling de ICE database raadplegen. Andere zusterorganisaties hebben een eigen database waarin ze verdelingen van werken vastleggen. En ze kunnen daarnaast de internationale database CIS-NET raadplegen.

In CIS-NET nemen zusterorganisaties de copyrightverdeling van hun werken op. Daarnaast hebben zusterorganisaties de mogelijkheid om elkaar via een ‘fiche international’ te informeren over de juiste copyrightverdeling. Tegenwoordig wordt de fiche vooral gebruikt in geval van claims, naclaims en dubbelclaims.

Welke kosten kunnen zusterorganisaties inhouden?

Sociaal-cultureel fonds

Op basis van internationale afspraken is het mogelijk dat een zusterorganisatie een vergoeding inhoudt voor Sociaal Culturele doeleinden.

Bronbelasting

Sommige zusterorganisaties houden bronbelasting in op de gelden die zij naar het buitenland overmaken.

Administratiekosten

Dit zijn de kosten die een zusterorganisatie maakt voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Dan kun je denken aan de kosten voor het personeel, de huisvesting, IT-infrastructuur maar ook de betalingen aan leveranciers voor allerlei diensten. Het percentage kan per organisatie verschillen.

Welke kosten worden er ingehouden door BumaStemra?

BumaStemra houdt 5% administratiekosten in op bedragen die zij ontvangt van haar zusterorganisaties.

Wereldwijde dekking

Lees meer over BumaStemra Global