Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Zo is zij verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

De Raad van Bestuur bestaat uit een algemeen bestuurder (CEO) en een financieel bestuurder (CFO). Zij worden benoemd door de algemene ledenvergadering en leggen verantwoording af aan de ledenvergadering en de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur werkt volgens het collegiale model van besluitvorming en streeft naar consensus.

Bernard Kobes, CEO

Bekijk profiel

Marleen Kloppers, CFO

Bekijk profiel

Bernard Kobes, CEO

Nevenfuncties/beroep

• Bestuurslid Stichting Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN)
• Bestuurslid Stichting BumaStemra Projecten
• Bestuurslid Stichting Beheer Rechten Fingerprint Database
• Bestuurslid en vice-voorzitter VOICE
• Eigenaar Kobes Beheer B.V.

Marleen Kloppers, CFO

Nevenfuncties/beroep

• Bestuurslid Stichting Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN)
• Bestuurslid VOICE
• Bestuurslid Stichting BumaStemra Projecten
• Bestuurslid Stichting Beheer Rechten Fingerprint Database
• Lid Raad van Toezicht en voorzitter Commissie Financiën en Informatievoorziening Rijndam Revalidatie
• Eigenaar Hotel Oudegracht

De profielschetsen van de CEO en CFO vind je bij de statuten en reglementen.