Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Zo is zij verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

De Raad van Bestuur bestaat uit een algemeen bestuurder (CEO) en een financieel bestuurder (CFO). Zij worden benoemd door de algemene ledenvergadering en leggen verantwoording af aan de ledenvergadering en de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur werkt volgens het collegiale model van besluitvorming en streeft naar consensus.

Marcel Gelauff, CEO a.i.

Bekijk profiel

Marleen Kloppers, CFO

Bekijk profiel

Bernard Kobes, CEO (met belet)

Bekijk profiel

Marcel Gelauff, CEO a.i.

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Mediatrainer via De Trainingsstudio
• Lid Klankbordgroep Europees onderzoek Raad voor de Journalistiek

Nevenfuncties onbezoldigd:
• Voorzitter Beroepenveldcommissie School voor Journalistiek Utrecht
• Lid Raad van Advies Journalistiek, Faculteit Letteren RUG

Marleen Kloppers, CFO

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Bestuurslid Stichting Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN)
• Bestuurslid VOICE
• Lid Raad van Toezicht en voorzitter Commissie Financiën en Informatievoorziening Rijndam Revalidatie
• Eigenaar Hotel Oudegracht

Bernard Kobes, CEO (met belet)

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Bestuurslid Stichting Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN)
• Bestuurslid en vice-voorzitter VOICE
• Eigenaar Kobes Beheer B.V.

De profielschetsen van de CEO en CFO vind je bij de statuten en reglementen.