Raad van Rechthebbenden

De Raad van Rechthebbenden bestaat uit twaalf leden uit de muziekwereld. De leden hebben een diverse achtergrond, zodat de breedte van de muzieksector goed vertegenwoordigd is.

De leden zijn de oren en ogen in de muzieksector en jouw stem in het bestuur van BumaStemra. Ze adviseren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast bereiden zij de besluitvorming voor op de algemene ledenvergadering.

De leden van de Raad van Rechthebbenden signaleren ook ontwikkelingen in de muziekindustrie en geven gevraagd en ongevraagd advies, op basis van de specifieke expertise van de leden van de leden.

Wil je contact opnemen met de Raad van Rechthebbenden? Dat kan via RVR@bumastemra.nl.

Aafke Romeijn

Bekijk profiel

Darko Esser

Bekijk profiel

David Dramm

Bekijk profiel

Davo van Peursen

Bekijk profiel

Renger Koning

Bekijk profiel

Johan van der Voet

Bekijk profiel

Levy Isabella

Bekijk profiel
Martijn Schimmer

Martijn Schimmer

Bekijk profiel

Savine Warmelink

Bekijk profiel
Tomas Deuss

Tomas Deuss

Bekijk profiel

Wiboud Burkens

Bekijk profiel

Brian Dessaur

Bekijk profiel

Aafke Romeijn

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Muzikant, componist en producer
• Schrijver en journalist
• Bestuurslid BAM! Popauteurs
• Bestuurslid ECSA (European Composers & Songwriters Alliance)
• Lid van de adviesraad voor cultuur gemeente Utrecht

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Zakelijk leider Stichting Babi Pangang Producties
• Lid van Taskforce GO!

Darko Esser

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• DJ, producer, live performer
• Sound designer, engineer
• Eigenaar Wolfskuil Records, BALANS Records & Tripeo
• Partner in CircularPET
• Coach HTN
• Interim Artistiek Leider bij Grenswerk

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Bestuur Stichting Nachtburgemeester Nijmegen

David Dramm

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Docent Koninklijk Conservatorium Den Haag

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Bestuurslid 7090 (muziektheatercollectief)
• Bestuurslid Stichting Rodeo of Wonder (projecten rondom componist Brechtje van Dijk)

Davo van Peursen

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Managing Director (DGA) Donemus Publishing BV
• Directeur NMUV
• Docent Ondernemerschap aan Conservatorium Amsterdam

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Voorzitter Schuldhulpmaatje Rijswijk
• Bestuurlijk secretaris Stichting Donemus Beheer
• Voorzitter Stichting Music Industry Academy
• Voorzitter Stichting Simeon Ten Holt

Renger Koning

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Directeur/eigenaar Soundbase B.V.
• Directeur/eigenaar Renger Koning Geluidsontwerp B.V.

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Bestuurslid BCMM
• Bestuurslid Stichting MXT

Johan van der Voet

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Componist/songwriter/producer
• Directeur/eigenaar Soundgram Post Production
• Directeur/eigenaar Studio Soundgram & Soundgram Publishing
• Gast-docent op diverse Hogescholen
• Directeur/eigenaar AV Sound Education

Levy Isabella

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Managing Director BMG Benelux

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Bestuurslid NMUV

Martijn Schimmer

Martijn SchimmerNevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Directeur/eigenaar TFS Media Group
• Directeur/eigenaar Schimmer Music Productions
• Partner/eigenaar Scripted Music B.V.
• Directeur/eigenaar Talents for Brands B.V.
• Directeur/eigenaar Track Media Music Publishing
• Directeur/eigenaar SMP Copyrights BV
• Directeur/eigenaar Post House Real Estate B.V.
• Directeur/eigenaar Xusic B.V.

Savine Warmelink

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Componist/songwriter
• Op ZZP-basis juridische dienstverlening onder Savine Music

Tomas Deuss

Tomas DeussNevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Algemeen directeur Albersen Verhuur B.V.
• Algemeen directeur Deuss Music

Wiboud Burkens

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Componist, muzikant, theaterproducent
• Theater producent/mede-directeur The Legends
• Sectiehoofd en hoofdvakdocent Conservatorium Amsterdam

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Lid Raad van Advies van de Concertzender

Brian Dessaur

Nevenfuncties/beroep bezoldigd:

• Algemeen Directeur Pennies from Heaven B.V.
• DGA Conjenial Music B.V.

Nevenfuncties onbezoldigd:

• Bestuurslid NMUV

Het rooster van aftreden en de profielschets van de Raad van Rechthebbenden vind je bij de statuten en reglementen.

Contact: RVR@bumastemra.nl