Raad van Rechthebbenden

De Raad van Rechthebbenden bestaat uit twaalf leden uit de muziekwereld. De leden hebben een diverse achtergrond, zodat de breedte van de muzieksector goed vertegenwoordigd is.

De leden zijn de oren en ogen in de muzieksector en jouw stem in het bestuur van BumaStemra. Ze adviseren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast bereiden zij de besluitvorming voor op de algemene ledenvergadering.

De leden van de Raad van Rechthebbenden signaleren ook ontwikkelingen in de muziekindustrie en geven gevraagd en ongevraagd advies, op basis van de specifieke expertise van de leden van de leden.

Wil je contact opnemen met de Raad van Rechthebbenden? Dat kan via RVR@bumastemra.nl.

Aafke Romeijn

Bekijk profiel

Darko Esser

Bekijk profiel

David Dramm

Bekijk profiel

Davo van Peursen

Bekijk profiel

Renger Koning

Bekijk profiel

Jitze de Raaff

Bekijk profiel

Johan van der Voet

Bekijk profiel

Levy Isabella

Bekijk profiel
Martijn Schimmer

Martijn Schimmer

Bekijk profiel

Savine Warmelink

Bekijk profiel
Tomas Deuss

Tomas Deuss

Bekijk profiel

Wiboud Burkens

Bekijk profiel

Aafke Romeijn

Nevenfuncties/beroep

• Componist, producent en producer
• Schrijver en journalist
• Bestuurslid BAM!Popauteurs
• Afgevaardigde ECSA (European Composers & Songwriters Alliance)
• Zakelijk leider Stichting Babi Pangang Producties

Darko Esser

Nevenfuncties/beroep

• DJ, producer, live performer
• Sound designer, engineer
• Eigenaar Wolfskuil Records, BALANS Records & Tripeo
• Partner in CircularPET
• Coach HTN
• Nachtraad Nijmegen
• RvT Homebass Foundation

David Dramm

Nevenfuncties/beroep

• Vicevoorzitter Nieuw Geneco
• Docent Koninklijk Conservatorium Den Haag
• Bestuurslid 7090 (muziektheatercollectief)
• Bestuurslid Stichting Rodeo of Wonder (projecten rondom componist Brechtje van Dijk)

Davo van Peursen

Nevenfuncties/beroep

• Managing Director (DGA) Donemus Publishing BV
• Bestuurlijk secretaris Stichting Donemus Beheer
• Directeur NMUV/VMN
• Voorzitter Schuldhulpmaatje Rijswijk

Renger Koning

Jitze de Raaff

Nevenfuncties/beroep

• Eigenaar CTM Entertainment
• Bestuurslid NMUV
• Beheerder van de boeken Jaap ter Haar

Johan van der Voet

Nevenfuncties/beroep

• Songwriter / componist / producer
• Directeur / eigenaar Soundgram Post Production
• Directeur / eigenaar Studio Soundgram & Soundgram Publishing
• Gast-docent op diverse Hogescholen
• Directeur / eigenaar AV Sound Education

Levy Isabella

Martijn Schimmer

Martijn SchimmerNevenfuncties/beroep

• Directeur/eigenaar TFS Media Group
• Directeur/eigenaar Schimmer Music Productions
• Partner/eigenaar Scripted Music B.V.
• Directeur/eigenaar Talents for Brands B.V.
• Directeur/eigenaar Track Media Music Publishing
• Directeur/eigenaar SMP Copyrights B.V.
• Partner/eigenaar Online Cookie Collective B.V.

Savine Warmelink

Tomas Deuss

Tomas DeussNevenfuncties/beroep

• Algemeen Directeur Albersen Verhuur B.V.
• Algemeen Directeur Deuss Music

Wiboud Burkens

Nevenfuncties/beroep

• Componist, muzikant, theaterproducent
• Theaterproducent / mede directeur The Legends
• Lid ledenraad Kunstenbond
• Sectiehoofd en hoofdvakdocent Conservatorium Amsterdam
• Raad van Advies van de Concertzender

Het rooster van aftreden en de profielschets van de Raad van Rechthebbenden vind je bij de statuten en reglementen.

Contact: RVR@bumastemra.nl