Raad van Rechthebbenden

De Raad van Rechthebbenden bestaat uit twaalf leden uit de muziekwereld. De leden hebben een diverse achtergrond, zodat de breedte van de muzieksector goed vertegenwoordigd is.

De leden zijn de oren en ogen in de muzieksector en jouw stem in het bestuur van BumaStemra. Ze adviseren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast bereiden zij de besluitvorming voor op de algemene ledenvergadering.

De leden van de Raad van Rechthebbenden signaleren ook ontwikkelingen in de muziekindustrie en geven gevraagd en ongevraagd advies, op basis van de specifieke expertise van de leden van de leden.

Wil je contact opnemen met de Raad van Rechthebbenden? Dat kan via RVR@bumastemra.nl.

Aafke Romeijn

Bekijk profiel

Darko Esser

Bekijk profiel

David Dramm

Bekijk profiel

Davo van Peursen

Bekijk profiel

Renger Koning

Bekijk profiel

Jitze de Raaff

Bekijk profiel

Johan van der Voet

Bekijk profiel

Levy Isabella

Bekijk profiel
Martijn Schimmer

Martijn Schimmer

Bekijk profiel

Savine Warmelink

Bekijk profiel
Tomas Deuss

Tomas Deuss

Bekijk profiel

Wiboud Burkens

Bekijk profiel

Aafke Romeijn

Nevenfuncties/beroep

• Muzikant, componist en producer
• Schrijver en journalist
• Bestuurslid BAM! Popauteurs
• Afgevaardigde ECSA (European Composers & Songwriters Alliance)
• Lid van de adviesraad voor cultuur gemeente Utrecht
• Zakelijk leider Stichting Babi Pangang Producties
• Lid van Taskforce GO!

Darko Esser

Nevenfuncties/beroep

• DJ, producer, live performer
• Sound designer, engineer
• Eigenaar Wolfskuil Records, BALANS Records & Tripeo
• Partner in CircularPET
• Coach HTN
• Interim Artistiek Leider bij Grenswerk
• Bestuur Stichting Nachtburgemeester Nijmegen

David Dramm

Nevenfuncties/beroep

• Docent Koninklijk Conservatorium Den Haag
• Bestuurslid 7090 (muziektheatercollectief)
• Bestuurslid Stichting Rodeo of Wonder (projecten rondom componist Brechtje van Dijk)

Davo van Peursen

Nevenfuncties/beroep

• Managing Director (DGA) Donemus Publishing BV
• Directeur NMUV/VMN sinds 1 januari 2021
• Docent Ondernemerschap aan Conservatorium Amsterdam
• Voorzitter Schuldhulpmaatje Rijswijk (sinda 12 oktober 2020)
• Bestuurlijk secretaris Stichting Donemus Beheer
• Voorzitter Johann A. Alsbach Stichting

Renger Koning

Nevenfuncties/beroep

• Directeur/eigenaar Soundbase B.V.
• Directeur/eigenaar Renger Koning Geluidsontwerp B.V.
• Bestuurslid BCMM

 

Jitze de Raaff

Nevenfuncties/beroep

• Eigenaar CTM Entertainment
• Voorzitter Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging (NMUV)
• Beheerder van de boeken Jaap ter Haar

Johan van der Voet

Nevenfuncties/beroep

• Componist/songwriter/producer
• Directeur/eigenaar Soundgram Post Production sinds 1996
• Directeur/eigenaar Studio Soundgram & Soundgram Publishing sinds 2014
• Gast-docent op diverse Hogescholen
• Directeur/eigenaar AV Sound Education sinds 2019

Levy Isabella

Nevenfuncties/beroep

• Bestuurslid NMUV

Martijn Schimmer

Martijn SchimmerNevenfuncties/beroep

• Directeur/eigenaar TFS Media Group
• Directeur/eigenaar Schimmer Music Productions
• Partner/eigenaar Scripted Music B.V.
• Directeur/eigenaar Talents for Brands B.V.
• Directeur/eigenaar Track Media Music Publishing
• Directeur/eigenaar SMP Copyrights BV
• Directeur/eigenaar Post House Real Estate B.V.
• Directeur/eigenaar Xusic B.V.

Savine Warmelink

Nevenfuncties/beroep

• Componist/songwriter
• Op ZZP-basis juridische dienstverlening onder Savine Music
• Bestuurslid Stichting Randolph Fellowship

Tomas Deuss

Tomas DeussNevenfuncties/beroep

• Algemeen directeur Albersen Verhuur B.V.
• Algemeen directeur Deuss Music

Wiboud Burkens

Nevenfuncties/beroep

• Componist, muzikant, theaterproducent
• Theater producent/mede-directeur The Legends
• Sectiehoofd en hoofdvakdocent Conservatorium Amsterdam
• Lid Raad van Advies van de Concertzender

Het rooster van aftreden en de profielschets van de Raad van Rechthebbenden vind je bij de statuten en reglementen.

Contact: RVR@bumastemra.nl