Uitbetaling van werken met een voorlopige verdeling

We testen met het ook uitkeren van geld voor werken met een voorlopige verdeling

Sinds juni 2022 loopt er bij BumaStemra een test met als doel: meer geld één-op-één uitkeren aan muziekmakers. We testen sindsdien het uitkeren van geld voor werken die wel al bij ons zijn aangemeld, maar nog niet zijn gecontroleerd. Het gaat om werken met een voorlopige verdeling. Deze test duurt een jaar. Daarna gaan we kijken hoe het ging.

Hoe het uitkeren normaal werkt

Buiten de pilot werken we op een andere manier. BumaStemra betaalt alleen uit voor werken die bij ons waren aangemeld en die volledig waren verwerkt tot een ‘copyrightverdeling’. Dat zijn afspraken over welke maker wat krijgt als BumaStemra geld incasseert voor het gebruik van een muziekwerk. Dit gebeurt deels geautomatiseerd.

Als de verdeling nog niet bekend is

Van (muziek)werken die nog niet bij ons zijn aangemeld of die niet in het geautomatiseerde proces verwerkt werken, betalen we nog niet uit. Het geld dat we krijgen voor het gebruik van die werken, bewaren we tot de copyrightverdeling helemaal verwerkt is. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld als er van één muziekwerk meerdere aanmeldingen zijn. Dan moet eerst worden uitgezocht wie recht heeft op welke vergoeding. Het handmatig uitzoeken van de copyrightverdeling kost veel tijd en geld. Daarom maken we niet voor elk muziekwerk een handmatige verdeling. 

Zodra er duidelijk is wie recht heeft op welke vergoeding betalen we het geld dat we in bewaring houden uit. Dit heet ‘na-afrekeningen of post-distributies’.

Wat is er veranderd en wanneer?

Sinds juni 2022 betalen wij ook uit voor werken die wel zijn aangemeld maar nog niet handmatig gecontroleerd. Deze verandering is op advies van de Raad van Rechthebbenden en na besluit van de Raad van Bestuur.

Waarom doen we deze test?

Deze nieuwe van afrekenen is volgens ons een betere manier van werken. Er is een beperkte kans op fouten terwijl we meer uitbetalen meer uit aan de daadwerkelijke rechthebbenden. Dit werkt beter dan dat we geld eerst reserveren en het laten over ons hele collectief verdelen. 

Met deze manier van werken kunnen ook we sneller uitbetalen. En de kans op verkeerde betalingen is klein:

 • Uit onderzoek blijkt dat het grootste gedeelte van deze werken na controle geen verdere bewerking van de vastgestelde copyrightverdeling nodig heeft. De uitbetaling gaat dan in één keer goed
 • We weten ook dat hoe lager het bedrag dat aan een werk gekoppeld is, hoe kleiner de kans dat er geld op basis van een onjuiste copyrightverdeling afgerekend wordt
 • Het gaat om minder dan 2% van het geld dat BumaStemra jaarlijks aan rechthebbenden uitkeert
 • Ook gaat het om een groot aantal werken met (zeer) lage waarde. Zonder deze nieuwe manier van uitbetalen zou er geen één-op-één uitkering aan de rechthebbenden van de deze werken zijn

Incasseren we geld dat hoort bij muziek waar nog geen aanmelding van is gedaan? Dan bewaren we dat nog wel tot we de aanmelding hebben gekregen en verwerkt. 

Een claim indienen bij een voorlopige verdeling

Heb je als muziekmaker een afrekening gekregen op een werk met een voorlopige verdeling en ben je het daar niet mee eens? Dan kun je een claim indienen. Dit kan alleen als:

 • Het totaal afgerekende bedrag op het werk is in een kwartaal meer dan 50 euro
 • Het werk is tijdig aangemeld. Met op tijd bedoelen we uiterlijk drie maanden vóór de afrekendatum. De afrekendatum vind je in de kalender van MijnBumaStemra. 
 • De claim moet binnen twee jaar na de afrekening worden ingediend. Dit noemen we de reclamatietermijn

Geen claim voor werken van minder dan 50 euro

Voor werken met een waarde van minder dan 50 euro kan geen claim worden ingediend. En daar hebben we goede redenen voor.

 • Werken met een waarde van minder van 50 euro worden niet handmatig gecontroleerd, dit is te duur. Deze werken waren waarschijnlijk sowieso niet tot een één-op-één uitkering gekomen.
 • We houden bij liever zo weinig mogelijk geld voor een langere periode in reservering. Eerst verdeelden we geld dat we niet konden uitkeren na drie jaar. We keerden het geld na die drie jaar uit als ‘onverdeelbare rechten’ onder al onze rechthebbenden. Volgens de nieuwe methode keren we, met een acceptabel risico, zo veel en zo snel mogelijk één-op-één uit aan de daadwerkelijke rechthebbenden.

Hoe weet ik of mijn werk een voorlopige verdeling heeft?

Dit kun je zien in MijnBumaStemra. Ga naar:

 1. Jouw aangemelde werken
 2. Werken 
 3. Aangemeld
 4. Kies de titel van je werk en ga naar ‘status van je werk’
 5. Hier zie je ‘voorlopige verdeling’ of ‘definitieve verdeling’

Als je werk een definitieve verdeling heeft kun je altijd een claim indienen, hoe hoog of laag het bedrag van de vergoeding ook is.