Waarom moet ik mijn werk bij BumaStemra aanmelden?

Iedereen die muziekmaker is, heeft recht op een eerlijke vergoeding van mensen die deze muziek gebruiken. BumaStemra regelt deze vergoedingen wereldwijd. Maar dat kunnen wij alleen doen als we weten wie welke muziek heeft gemaakt. Meld dus altijd je muziekwerk aan, anders weten wij niet welke auteursrechtverdeling de juiste is. Hierdoor krijgen niet alle rechthebbenden het juiste bedrag uitgekeerd.

Wat je aan BumaStemra door moet geven:

  1. De titel van je werk
  2. Een geluidsbestand van het werk dat je wil aanmelden
  3. De naam van je collega muziekmaker(s) als je de muziek samen hebt geschreven
  4. De verdeling. Dit geldt als je de muziek samen met iemand anders hebt geschreven

Meld je een werk of titel niet aan? Dan kan daar in een later stadium geen claims over worden ingediend.