Stichting Leenrecht

Stichting Leenrecht is een organisatie die vergoedingen voor het uitlenen en verhuren van beschermde werken int en verdeelt aan rechthebbenden. Als schrijver, vertaler, illustrator, fotograaf, vormgever, uitgever, componist, muzikant, acteur of producent krijg je via Stichting Leenrecht een vergoeding als je werkt uitgeleend of verhuurd wordt.