Stichting Reprorecht

Stichting Reprorecht incasseert jaarlijks reprorechtvergoedingen bij bedrijven, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen die kopieën maken van publicaties die auteursrechtelijk beschermd zijn. Denk hierbij aan boeken, kranten en tijdschriften. Wordt jouw publicatie gebruikt? Dan verdeelt de stichting de vergoedingen tussen jou, als uitgever of auteur, en alle andere rechthebbenden.