VOI©E

VOI©E is de brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor auteurs- of naburige rechten. Dit zijn de organisaties die er voor zorgen dat jij als auteur, uitvoerende kunstenaar, uitgever of producent een redelijke vergoeding ontvangt wanneer jouw werk wordt gebruikt.