Waarom wordt er over het hoogste bedrag (recette/uitkoopsom) een percentage berekend?

Het is niet altijd logisch om de vergoeding voor het gebruik van muziek te bepalen op basis van inkomsten uit entreegeld of uitkoopsommen. Bijvoorbeeld als een event gratis toegankelijk is. Of als bezoekers wel moeten betalen voor entree, maar de artiest gratis optreedt. Om ervoor te zorgen dat de makers van muziek wel de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben, rekenen we over het hoogste bedrag een percentage.