Wat als ik het niet eens ben met een factuur of uitgekeerd geldbedrag?

Ben je het niet eens met een factuur die je van ons krijgt? Bijvoorbeeld omdat er een verkeerd tarief is toegepast of het bedrag dat je kreeg niet klopt? Neem dan contact met ons op. We kijken graag met je mee of alles wel klopt.

Natuurlijk nemen wij je vraag of klacht serieus. Maar komen we toch samen niet tot een oplossing? Dan kun je ook terecht bij de Geschillencommissie Auteursrechten. Dit is een onafhankelijke partij die kan helpen meningsverschillen tussen CBO’s die bij de stichting zijn aangesloten en betalingsplichtigen op te lossen.

Houd hierbij rekening met het volgende:

 1. Voordat je contact opneemt met de Geschillencommissie Auteursrechten, is het noodzakelijk dat je eerst een klacht of een verzoek voor mutatie via de interne klachtenprocedure hebt neerlegt. Daar heb je tot drie maanden nadat de factuur is verstuurd is, de tijd voor
 2. Het factuurbedrag waar het om gaat, mag niet hoger zijn dan € 100.000,-. Voor hogere bedragen moet je naar de rechter stappen
 3. Bij een factuur met een waarde van € 50.000,- tot € 100.000,- geef je het niet betaalde bedrag bij de Geschillencommissie Auteursrechten in bewaring
 4. Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. Als je in het gelijk staat volgens de commissie, krijg je het klachtengeld terug. Hoe hoger de waarde van de factuur, hoe hoger de waarde van het klachtengeld. Dit varieert tussen de € 50,- en € 750,-
 5. Bij de beoordeling van de commissie wordt nadrukkelijk gekeken naar:
  • A. het beginsel dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld
   B. de waarde van het gebruik van het werk in het economisch verkeer
   C. De aard en omvang van het gebruik
   D. De zelfreguleringspraktijk
 6. Ben je het niet eens met de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten? Dan kun je binnen drie maanden na de uitspraak naar de rechter te gaan met deze uitspraak. Wacht je langer dan drie maanden? Dan gaat de rechter er vanuit dat beide partijen de uitspraak hebben geaccepteerd

Wil je meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Auteursrechten? Kijk dan op de website van de Geschillencommissie Auteursrechten.