Wat gebeurt er als ik mijn BSN niet invul?

BumaStemra heeft een wettelijke verplichting om volledige en juiste BSN’s door te geven aan de Belastingdienst. Doet zij dit niet, dan kan er door de fiscus een boete worden opgelegd. BumaStemra behoudt zich het recht voor om betalingen op te schorten en/of opgelegde boetes door te belasten aan de leden die geen of onjuiste informatie verschaft hebben. BumaStemra kan niet controleren of de door jou opgegeven gegevens juist zijn. Daar blijf je zelf verantwoordelijk voor.