Wat gebeurt er als ik mijn BSN niet invul?

BumaStemra heeft een wettelijke verplichting om volledige en juiste BSN’s door te geven aan de Belastingdienst. Doet zij dit niet, dan kan er door de fiscus een boete worden opgelegd. Als het BSN niet uiterlijk 31 augustus 2024 is aangeleverd, is BumaStemra van plan het exploitatiecontract op te zeggen tegen 31 december 2024, conform artikel 11.B van de exploitatieovereenkomst.