Wat is de copyrightgrens en hoe werkt dit?

De copyrightgrens is de grens waarbij BumaStemra je muziek verwerkt. Deze grens is gesteld op € 50,-. Dit betekent dat, indien er muziekgebruik is ter waarde van € 50,- of meer, wij dit gebruik verwerken en uitkeren. Uit onderzoek blijkt dat dit de beste kosten-batenverhouding is. Op deze manier wordt er namelijk een maximaal haalbaar aantal muziekwerken uitgekeerd tegen redelijke kosten. Deze copyrightgrens is gebaseerd op de totale waarde van het muziekgebruik binnen één van de drie volgende categorieën: Buma, Stemra of Online. We meten altijd over een periode van drie jaar. 

Levert het gebruik van een muziekwerk in de categorie Online € 50,- of meer op? Dan verwerken wij de beschikbare eigendomsinformatie en keren wij de vergoedingen uit. Zodra de copyrightgegevens compleet zijn, wordt het muziekgebruik in de toekomst altijd uitgekeerd. Zelfs als het bedrag in één van de drie genoemde categorieën lager is dan € 50,-.