Wat is de copyrightgrens en hoe werkt dit?

De copyrightgrens is de grens voor het verwerken van eigendomsgegevens. Deze grens is gesteld op € 50,- omdat uit onderzoek blijkt dat dit de beste kosten-batenverhouding is. Op deze manier wordt op een maximaal haalbaar aantal muziekwerken uitgekeerd tegen redelijke kosten.

De copyrightgrens is gebaseerd op de totale waarde van het muziekgebruik binnen één van de drie volgende categorieën: Buma, Stemra of Online. We meten altijd over een periode van drie jaar.

Levert het gebruik van een muziekwerk in de categorie Online € 50,- of meer op? Dan wordt de beschikbare eigendomsinformatie verwerkt en de vergoeding op het muziekwerk uitgekeerd. Zodra de copyrightgegevens compleet zijn, wordt gebruik van het werk in de toekomst altijd betaald. Ook al is het bedrag in één van de drie genoemde categorieën lager dan € 50,-.