BumaStemra keerde in 2022 opnieuw een recordbedrag uit aan muziekmakers

Licentie Opnieuw recordbedrag

De bedragen die BumaStemra jaarlijks uitkeert, blijven stijgen. Zo ook in 2022, toen de organisatie voor muziekauteursrecht ruim 239 miljoen euro aan haar tekstschrijvers, componisten en uitgevers van muziek uitkeerde. Een stijging van 22% ten opzichte van 2021. De cijfers zijn woensdag 17 mei gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering van BumaStemra.

In totaal zijn de rechtenopbrengsten van Buma en Stemra tezamen hoger dan ooit tevoren: 263 miljoen. Dat is 29% meer dan in 2021. Online muziekgebruik was de grootste groeier naar een aandeel van 23%.

De beheerskosten waren in 2022 met 31,2 miljoen euro ruim 5% lager dan begroot en komen uit op 11,9 % van de geïncasseerde auteursrechtgelden. Dit is deels te verklaren vanwege lagere personeelskosten door de krapte op de arbeidsmarkt. BumaStemra verstevigt mede door deze resultaten haar internationale positie als goed presterende collectieve beheersorganisatie.  

Bernard Kobes, CEO BumaStemra: “Niet alleen behaalden we met het bedrag dat we konden uitkeren aan onze leden opnieuw een record, we boekten meer successen. Zo sloten 2.000 nieuwe muziekmakers zich bij ons aan, verbeterden we de verwerking van muziekgebruik, sloten we nieuwe deals met onder andere platforms voor muziekstreaming en namen we initiatieven voor een meer inclusieve veilige muzieksector. We zien dan ook met ontzettend veel vertrouwen uit naar de rest van het huidige jaar.”

Een overzicht van de jaarcijfers 2022 is vindbaar via deze link.