Muziekwerken die niet, of niet meer, in de handel zijn

Als gevolg van de implementatie van Richtlijn 2019/790 (de zogenaamde DSM Richtlijn) is de Nederlandse auteurswet op 7 juni 2021 gewijzigd, waarbij ook een aantal artikelen zijn toegevoegd over werken die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn. Er is een nieuwe uitzondering geïntroduceerd in de auteurswet die erfgoedinstellingen de mogelijkheid geeft om auteursrechtelijk beschermde werken online te publiceren die niet langer in de handel zijn, of dat nooit zijn geweest. Dit kan tot een grotere beschikbaarstelling leiden van cultureel erfgoed. Deze regeling geldt niet voor werk dat nog wel in de handel is, bijvoorbeeld wanneer een muziekwerk te downloaden is via iTunes of beschikbaar is op Spotify.

Als representatieve organisatie voor muziekwerken sluit Buma/Stemra ten behoeve van componisten, tekstdichters en muziekuitgever licenties met erfgoedstellingen waarbij onder bepaalde voorwaarden en tegen betaling van een vergoeding toestemming wordt gegeven om aan erfgoedstellingen om muziekwerken die niet, of niet meer, in de handel zijn beschikbaar te stellen,

Auteursrechthebbenden hebben de mogelijkheid om hun werk offline laten te halen bij de websites van de erfgoedinstellingen. Dit heet de opt-out mogelijkheid. Wanneer een rechthebbende gebruik maakt van de opt-out mogelijkheid is de vuistregel weer van toepassing: De erfgoedinstelling heeft toestemming van de rechthebbende nodig om zijn/haar werk op internet te mogen plaatsen.

Hoe je als rechthebbende gebruik kan maken van je opt-out, leggen wij hieronder uit:

Out-of-commerce Works Portal

De oprichting van het portaal voor werken die niet of niet meer in de handel zijn vormt de voornaamste publiciteitsmaatregel binnen het stelsel voor dergelijke werken dat via de DSM Richtlijn is opgezet. Het portaal is in de eerste plaats bedoeld als bron van informatie over het huidige en toekomstige gebruik van werken die niet of niet meer in de handel zijn.

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft het beheer van één enkel onlineportaal voor werken die niet of niet meer in de handel zijn. Het portaal is publiek toegankelijk via de betreffende webpagina op de EUIPO-website. Een belangrijke taak die het platform vervult bestaat in het verstrekken van informatie over de opt-out mechanismen waarvan rechthebbenden gebruik kunnen maken om hun werk(en) gemakkelijker uit het stelsel te laten verwijderen.

Als rechthebbende kan je gebruik maken van de opt-out. Erfgoedinstellingen zullen dan het Muziekwerk per direct verwijderen en niet meer beschikbaar stellen op hun platformen.

Meer informatie over het portaal en hoe je gebruik maakt van deze opt-out mogelijkheid vind je op de FAQ van de Out of Commerce Works Portal, of neem contact met ons op via info@bumastemra.nl.