Proef overdracht vorderingsrechten auteursdeel

BumaStemra biedt als proef sinds enige tijd de mogelijkheid aan auteurs en derde partijen om het vorderingsrecht op het auteursrechtdeel over te dragen aan deze partij. Dit is een proef waarvoor BumaStemra veel handmatig werk moet verrichten.

De capaciteit daarvoor is beperkt. Mocht je dus overwegen om hierover in gesprek te gaan, dan adviseren we je om eerst contact op te nemen met BumaStemra zodat kan worden beoordeeld of BumaStemra nog ruimte heeft om hieraan uitvoering te geven.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent minimaal 3 jaar aangesloten bij BumaStemra én in de voorafgaande jaren heb je gemiddeld minimaal €80.000 per jaar aan BumaStemra inkomsten ontvangen
  • Je bent meer dan 30 jaar lid van Buma en/of Stemra én:
    1. Je hebt de afgelopen drie jaren meer dan €10.000 aan inkomsten ontvangen van Buma en/of Stemra
    2. Je hebt in het jaar 2000 minimaal €30.000 aan inkomsten ontvangen van Buma en/of Stemra of in de jaren 2000-2005 gemiddeld €30.000 aan inkomsten ontvangen van Buma en/of Stemra

Voor alle duidelijkheid: zelfs als je aan deze voorwaarden voldoet, kan het zijn dat BumaStemra geen ruimte meer heeft om hieraan uitvoering te geven. Om die reden adviseren we om eerst contact met ons op te nemen over de mogelijkheden.