TaskForce AI – Samen volgen en vormen we de toekomst

Licentie TaskForce AI – Samen volgen en vormen we de toekomst

Menselijke creativiteit
Het afgelopen jaar is er een enorme versnelling geweest in AI-gerelateerde issues. Bij het ontwikkelen van succesvol beleid voor AI hanteren we binnen BumaStemra de volgende uitgangspunten: 

  • De bevordering van menselijke creativiteit; 
  • Toestemming, compensatie en credits bij gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken; 
  • Transparantie over de inzet van AI; 
  • Wereldwijde samenwerking en consistentie in de muziekwereld; 

AI biedt veelbelovende nieuwe mogelijkheden, maar er is uiteraard ook veel bezorgdheid over de bescherming van menselijke creativiteit en het huidige grootschalige ongeautoriseerde gebruik van beschermd repertoire zonder enige vorm van compensatie voor het trainen van AI-toepassingen. 

Veel AI-tools zijn afhankelijk van trainingsdatasets die auteursrechtelijk beschermde werken bevatten. Het gebruik van dergelijke tools roept fundamentele auteursrechtelijke vragen op in het bijzonder wanneer de trainingsdatasets auteursrechtelijk beschermde inhoud bevatten, die via datamining is verkregen. 

In reactie op deze ontwikkelingen heeft BumaStemra gebruik gemaakt van haar opt-out recht. Voortaan zullen entiteiten die zich willen bezighouden met tekst- en datamining van het repertoire van BumaStemra voor AI-ontwikkelingsdoeleinden vooraf toestemming moeten vragen aan BumaStemra. Deze maatregel beoogt een eerlijke vergoeding te garanderen voor de auteurs, componisten en muziekuitgevers die BumaStemra vertegenwoordigt. 

Door gebruik te maken van haar opt-out recht, probeert BumaStemra de exclusieve rechten van makers te handhaven door tekst- en dataminingactiviteiten afhankelijk te maken van voorafgaande toestemming. 

Deze aanpak door BumaStemra is niet bedoeld om de vooruitgang van kunstmatige intelligentie te belemmeren. Integendeel, we zien zeker ook het enorme potentieel van AI als creatief hulpmiddel voor muzikanten. Met deze opt-out bepaling wil BumaStemra een duurzaam en ethisch evenwicht creëren tussen de rechten van de makers en uitgevers die zij vertegenwoordigt en de ambities van de spelers in de AI-industrie. 

 

Taskforce AI
AI gaat iedereen in de muziekwereld en iedereen bij BumaStemra aan. Het raakt alles wat we doen en zijn. Vanuit die gedachte is de Taskforce AI opgericht. Deze Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende teams en is opgericht om de razendsnelle ontwikkelingen m.b.t. AI op de voet te volgen en alle aandacht te geven die nodig is. Het gaat daarbij om de volgende twee hoofdlijnen: 

  • Het volgen en beschrijven van de effecten van AI op onze industrie en op BumaStemra; 
  • Het onderzoeken van de strategische kansen & risico’s van AI in onze industrie en op BumaStemra. 

Verder betreft het vragen als:  

  • Onder welke voorwaarden is BumaStemra bereid een licentie te sluiten met partijen die gebruik maken van AI-tools voor het genereren van muziek of met AI gegenereerde muziek aanbieden? 
  • Wat is ons beleid ten aanzien van partijen die niet aan de voorwaarden van BumaStemra willen voldoen? 
  • Waar schiet de huidige wetgeving tekort en hoe kan de juridische positie van makers ten opzichte van AI (verder) worden versterkt? 

De dialoog over AI wordt natuurlijk niet alleen binnen BumaStemra gevoerd, maar ook met onze leden, via de Raad van Rechthebbenden, zusterorganisaties en externe  deskundigen.   

 

AI en auteursrecht
Bij werken gemaakt met AI is het vaak lastig te bepalen wie de auteursrechtelijke maker is, omdat het een samenwerking tussen mens en AI kan zijn. Op 100% AI gegenereerde muziek zit geen auteursrecht. Voor auteursrechtbescherming moet het werk voortkomen uit creatieve menselijke arbeid. Auteursrecht kan dus alleen door een mens worden uitgeoefend. 

Het gaat bij auteursrechtbescherming niet om de kwaliteit van het werk, maar om de menselijke creativiteit en de originele keuzes die daarin naar voren komen. Samen volgen en vormen we de toekomst. 

Ga naar onze AI pagina voor meer artikelen en updates over AI.