Groot recht en klein recht, wat is het en wat is het verschil?

Groot recht en klein recht zijn begrippen die we onder andere gebruiken als we moeten bepalen of Buma/Stemra vergoeding van een werk kan incasseren. Onder groot recht valt muziek die onderdeel is van een grotere productie. Bijvoorbeeld een voorstelling, musical of balletproductie. Onder klein recht valt muziek die op zichzelf staat, zoals een melodie met tekst. Buma/Stemra incasseert meestal alleen voor muziek die onder klein recht valt, maar er zijn uitzonderingen. Die lees je verderop in dit stuk. 

 

Wat valt er onder groot recht?

Maak je muziek die speciaal voor een productie is geschreven? Dan valt dit onder groot recht. Het moeten dan (muziek)werken zijn die onderdeel zijn van een ‘doorgeschreven voorstelling’. Een doorgeschreven voorstelling is een dramatisch verhaal waarin meerdere auteursrechten samenkomen. Bijvoorbeeld in een balletvoorstelling, musical, operette of opera. Daarin komen tekst, muziek, choreografie, licht en kostuums allemaal samen. 

Wordt jouw muziek in een productie gebruik, terwijl die niet speciaal voor die productie is gemaakt? Dan valt dit onder klein recht. 

 

Hoe krijgen muziekmakers een vergoeding voor groot recht muziek?

Buma/Stemra incasseert geen vergoedingen voor het gebruik van muziek in groot recht producties. Producenten van groot recht producties moeten zelf afspraken maken met muziekauteurs en -uitgevers (de rechthebbenden). Je spreekt dus onderling af hoe de muziek gebruikt wordt en welke vergoeding daarbij hoort. 

Dit geldt ook als je muziek opnieuw wordt gebruikt in een andere productie, als die productie ook onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de verhaallijn van de voorstelling. Bijvoorbeeld een vervolg in een serie voorstellingen. Ook in zo’n geval moet de producent van de voorstelling zelf afspraken maken met muziekauteurs en -uitgevers. 

 

Wanneer incasseert Buma/Stemra wel voor groot recht muziek?

Wil je dat Buma/Stemra wel incasseert voor het gebruik van jouw muziek in groot recht producties? Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Je laat ons van te voren weten dat je wil dat wij gaan incasseren voor het gebruik van jouw muziek in de groot recht productie
  • Je laat de producent van tevoren weten dat Buma/Stemra gaat incasseren
  • Het moet om ‘groot recht repertoire’ gaan, dus speciaal voor de productie geschreven muziekstukken
  • Je hebt de muziekstukken op tijd bij Buma/Stemra aangemeld, het liefst in de eerste maand dat jouw muziek is gebruikt.
  • Je mag niet ook al op een andere manier al een vergoeding voor uitvoeringsrechten hebben geregeld
  • Voor elke productie waarvan je wil dat Buma/Stemra voor je incasseert moet je opnieuw een aanvraag doen bij ons

Om een aanvraag te doen stuur je ons een e-mail op podia.theater@bumastemra.nl.