Wat als ik het niet eens ben met jullie besluit op mijn klacht?

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent met ons besluit en de motivatie die daarbij hoort. Het kan gebeuren dat je het er toch niet mee eens bent. Heeft je klacht te maken met de factuur voor een vergoeding, bijvoorbeeld omdat je het bedrag dat je moet betalen te hoog vindt? Dan kan je daar melding van doen bij de Geschillencommissie Auteursrechten.

Gaat je klacht over iets anders en ben je het niet eens met ons besluit? In dat geval kan onze directie de klacht opnieuw beoordelen. Dit verzoek moet je binnen een maand na ontvangst van ons besluit versturen via e-mail of per post.

Leg in je verzoek duidelijk uit waarom je het niet eens bent met de beslissing. In de meeste gevallen ontvang je binnen enkele weken een reactie, tenzij de directie meer tijd nodig heeft. Je krijgt hier dan bericht over.

Je mag er uiteraard op vertrouwen dat we zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met alle informatie die je met ons deelt.

Heeft de directie een besluit genomen? Dan is de zaak tussen jou en BumaStemra afgerond.

Contactgegevens directie:
BumaStemra
t.a.v. Directie
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp
E-mail: directiesecretariaat@bumastemra.nl