De Geschillencommissie

Als we er samen niet uitkomen

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent met hoe iets loopt. Natuurlijk helpen we je dan graag om het op te lossen. Ben je het niet eens met onze oplossing? Dan kun je een klacht indienen. Lukt het ook niet om samen je klacht op te lossen, dan kun je bij de Geschillencommissie terecht. Dat is een onafhankelijke commissie.

Hoe werkt het?

Bij de Geschillencommissie kun je terecht als muziekmaker of muziekgebruiker – oftewel als rechthebbende of zusterorganisatie bij BumaStemra. Bijvoorbeeld met klachten over besluiten van het bestuur of de directie. Je kunt daar een beroep doen op een ‘geschillenregeling’.

De Geschillencommissie

De Geschillencommissie bestaat altijd uit minstens zeven leden. Die worden benoemd door de algemene ledenvergadering van BumaStemra. Bij elk geschil zijn er minstens drie leden van de commissie die meekijken: de voorzitter en twee gewone leden. De hele commissie bestaat uit:

  • Een onafhankelijke voorzitter
  • Vijf BumaStemra rechthebbenden, drie auteurs en twee uitgevers
  • Twee gewone leden

Wie kan er bij de Geschillencommissie terecht?

Om een klacht bij de Geschillencommissie neer te leggen, moet je aangesloten zijn bij BumaStemra of een zusterorganisatie waarmee wij een wederkerigheidsovereenkomst hebben. Je klacht moet een concrete klacht zijn over een besluit van de directie en bestuur waardoor je individueel en rechtstreeks in je belangen wordt geraakt.

Heeft de commissie een uitspraak gedaan? Dan moeten beide partijen zich daaraan houden. Tenzij de zaak aan een rechter wordt voorgelegd en de rechter tot een ander besluit komt.

Voldoet je klacht of geschil aan alle voorwaarden? Dan kun je deze per post opsturen aan ons secretariaat:

Geschillencommissie BumaStemra
Secretariaat, t.a.v. mevrouw mr. O. Meijer
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

Wat kost een procedure bij de Geschillencommissie?

Het bekijken en oplossen van een klacht kost veel tijd en geld. Om te voorkomen dat klachten zomaar worden ingediend, vraagt de Geschillencommissie een ‘geschillenbijdrage’. Die betaal je voorafgaand aan de procedure. Krijg je als klager gelijk? Dan krijg je dit bedrag ook weer terugbetaald.

  • Kosten voor een auteur: € 150,- per aanmelding
  • Kosten voor een uitgever: € 300,- per aanmelding

Wie zitten er in de commissie?

De Geschillencommissie bestaat uit zeven leden, waarvan één de voorzitter is. De leden van de commissie zijn:

Voorzitter: mevrouw M. Ruijpers
Plaatsvervangend voorzitter: mevrouw P. Wamsteker
Lid-auteur: mevrouw A. Parlevliet
Lid-auteur: de heer F. Merkies
Lid-auteur: de heer E. Verwey
Lid-uitgever: de heer R. van Vliet
Lid-uitgever: de heer D. Bosheck