Als je een klacht hebt

Raden van Bestuur

Een klacht over de Raden van Bestuur, Toezicht en Rechthebbenden

Heb je een klacht over de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Raad van Rechthebbenden of een lid van deze raden? Dan kun je dit aan ons doorgeven.

Deze klachtenregeling geldt alleen voor BumaStemra. In de toekomst komt er waarschijnlijk een klachtenregeling via Voice voor de hele sector. Als dit gebeurt sluit BumaStemra zich daarbij aan.

Wie kan er een klacht indienen?

Iedere direct belanghebbende kan een klacht indienen. Een direct belanghebbende is een deelnemer van BumaStemra (met of zonder stemrecht), dus zowel muziekmakers als muziekgebruikers.

Maar ook een lid van de Raad van Rechthebbenden, een lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur kan een klacht op deze manier indienen.

Wanneer kan je een klacht indienen?

Je kunt alleen een klacht indienen over leden dit op het moment van indienen in de Raad van Bestuur, Toezicht en Rechthebbenden zitten. Is je klacht al in behandeling (geweest) bij de Geschillencommissie? Dan kun je niet nóg een klacht indienen.

Klacht over (een lid) van de Raad van Bestuur

Heb je een klacht over (een lid van) de Raad van Bestuur, dan kun je dit melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Het moet dan gaan over een aanmerkelijke schending door het bestuurslid van de normen die voor het bestuurslid gelden. Denk daarbij aan de bestuurlijke normen in het Reglement Raad van Bestuur en in andere door BumaStemra onderschreven codes, zoals de Governance Code van Voice resp. Governance Code Cultuur 2014.

Je kunt de klacht aan ons sturen per e-mail naar bestuurssecretariaat@bumastemra.nl. Liever per post? Richt je klacht dan aan:

BumaStemra
T.a.v. de Voorzitter van de Raad van Toezicht
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

De voorzitter van de Raad van Toezicht neemt de klacht in behandeling. Je krijgt altijd een bericht van ontvangst. Binnen twee weken laten we je weten of klacht ontvankelijk is. Als dit zo is, nemen we de klacht in behandeling. Goed om te weten: we geloven in hoor en wederhoor en proberen altijd het verhaal van alle kanten te horen. We proberen alle klachten binnen zes weken op te lossen.

Klacht over (een lid) van de Raad van Toezicht

Heb je een klacht over (een lid van) de Raad van Toezicht, dan kun je dit melden bij Algemene Ledenvergadering (ALV) / Vereniging van Auteurs (VVA) van BumaStemra.

Het moet dan gaan over een aanmerkelijke schending van de normen die voor het bestuurslid gelden. Denk daarbij aan de voor toezichthouders geldende normen in het Reglement Raad van Toezicht en in andere door BumaStemra onderschreven codes, zoals de Governance Code van Voice resp. Governance Code Cultuur 2014.

Je kunt de klacht aan ons sturen per e-mail naar bestuurssecretariaat@bumastemra.nl. Liever per post? Richt je klacht dan aan:

BumaStemra
T.a.v. de ALV/VVA van BumaStemra
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

De voorzitters van de Raad van Bestuur en de Raad van Rechthebbenden nemen de klacht in behandeling. Je krijgt altijd een bericht van ontvangst. Binnen twee weken laten we je weten of klacht ontvankelijk is. Als dit zo is, nemen we de klacht in behandeling. Goed om te weten: we geloven in hoor en wederhoor en proberen altijd het verhaal van alle kanten te horen.

Je krijgt daarom de mogelijkheid om de klacht op de eerstvolgende bijeenkomst van de ALV/VVA voor te leggen. Deze bijeenkomst is één keer per jaar – het kan dus even duren voor je klacht aan de beurt is.

Klacht over (een lid) van de Raad van Rechthebbenden

Heb je een klacht over (een lid van) de Raad van Rechthebbenden, dan kun je dit melden bij Algemene Ledenvergadering (ALV) / Vereniging van Auteurs (VVA) van BumaStemra.

Het moet dan gaan over een aanmerkelijke schending van de normen die voor het bestuurslid gelden. Denk daarbij aan de voor toezichthouders geldende normen in het Reglement Raad van Rechthebbenden en in andere door BumaStemra onderschreven codes, zoals de Governance Code van Voice resp. Governance Code Cultuur 2014.

Je kunt de klacht aan ons sturen per e-mail naar bestuurssecretariaat@bumastemra.nl. Liever per post? Richt je klacht dan aan:

BumaStemra
T.a.v. de ALV/VVA van BumaStemra
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

De voorzitters van de Raad van Bestuur en de Raad van Rechthebbenden nemen de klacht in behandeling. Je krijgt altijd een bericht van ontvangst. Binnen twee weken laten we je weten of klacht ontvankelijk is. Als dit zo is, nemen we de klacht in behandeling. Goed om te weten: we geloven in hoor en wederhoor en proberen altijd het verhaal van alle kanten te horen.

Je krijgt daarom de mogelijkheid om de klacht op de eerstvolgende bijeenkomst van de ALV/VVA voor te leggen. Je kunt daarbij aangeven wat je verwacht dat de ALV/VVA doet naar aanleiding van je klacht. Deze bijeenkomst is één keer per jaar – het kan dus even duren voor je klacht aan de beurt is.

Wat stuur je mee met je klacht

Om je klacht te kunnen behandelen, is het belangrijk dat je zo volledig mogelijk aan ons doorgeeft waar het om gaat. Stuur ons altijd:

  • Een duidelijke omschrijving van de klacht.
  • Om welk actieve lid van een van de Raden het gaat.
  • Alle feiten en bewijsstukken rondom de klacht.
  • Welke norm het lid geschonden heeft.

Het is vooral belangrijk dat je de klacht goed omschrijft en onderbouwt. Als je dit niet doet, nemen we de klacht niet behandeling. We vragen je dan om de omschrijving en onderbouwing binnen twee weken toch aan ons op te sturen.