Klacht indienen als muziekmaker

We doen ons best om je altijd goed te helpen. Maar soms lukt dit niet. Ben je niet tevreden met BumaStemra? Laat het ons weten. We gaan dan graag voor je aan de slag. Is het nog steeds niet goed afgehandeld, dan kun je een klacht bij ons indienen. We kijken dan nog een keer naar je vraag of verzoek en proberen toch een oplossing te vinden.

Klacht

We beschouwen je melding als klacht:

 • Als uit je melding blijkt dat een muziekmaker (auteur, uitgever) of zusterorganisatie ontevreden is over hoe BumaStemra te werk is gegaan. Of ontevreden is over een besluit van BumaStemra. Het moet dan gaan over een werkwijze of besluit waar de klager individueel en rechtstreeks in zijn belang is getroffen.
 • Als je de melding per post of e-mail (schriftelijk) bij ons meldt.
 • Als je als muziekmaker ben aangesloten bij BumaStemra.
 • Als je bent aangesloten bij een zusterorganisatie met wie BumaStemra een vertegenwoordigingsovereenkomst heeft gesloten.

Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • De service van BumaStemra
 • Machtigingen om rechten te beheren
 • De beëindiging of terugtrekking van rechten
 • Lidmaatschapsvoorwaarden
 • De inning van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen
 • Inhoudingen en verdelingen

Een klacht kan niet gaan over een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.

Je kunt ook geen klacht indienen over de hoogte of het ontbreken van een vergoeding. Hier dien je een claim voor in.

Hoe werkt een klacht indienen?

Je kunt je klacht op twee manieren aan ons doorgeven. Door je klacht via e-mail sturen aan info@bumastemra.nl, onder vermelding van: klacht, ter attentie van Esther Maijer. Je kunt ons ook een brief sturen. Stuur je klacht op naar:

BumaStemra
Member Services
T.a.v. Esther Maijer
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

Zorg ervoor dat je klacht zo volledig mogelijk is. Dit helpt ons bij het goed afhandelen van je klacht. Vergeet niet om (kopieën van) stukken of bewijsmiddelen die daarbij helpen mee te sturen. Stuur ook altijd deze dingen mee:

 • De manier waarop je door ons benaderd wil worden: brief of e-mail.
 • Naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Je relatienummer (als je dit hebt).
 • Een duidelijke omschrijving en motivering van de klacht.

Wat gebeurt er als ik mijn klacht heb ingediend?

Je krijgt binnen vijf werkdagen een bevestiging van ons, zodat je weet dat je klacht goed bij ons binnengekomen is. In die bevestiging lees je meer over hoe de klacht behandeld wordt. Je krijgt altijd een dossiernummer en de naam van degene die je klacht behandelt.

Goed om te weten: we geloven in ‘hoor en wederhoor’. We nemen dus altijd contact met je op om je klacht te bespreken. Dit mag mondeling, maar ook met een brief of e-mail als je dit fijner vindt.

Besluit naar aanleiding van je klacht

Als we alle informatie rondom je klacht hebben verwerkt, nemen we een besluit. Dit sturen we je per post of e-mail op, zodat je het op papier hebt. 

Hoe lang duurt het om een klacht op te lossen?

In normale gevallen nemen we binnen drie maanden een besluit over je klacht. Het kan gebeuren dat je klacht erg ingewikkeld is of dat we informatie nodig hebben van andere partijen. In zulke en vergelijkbare gevallen kan het langer duren om je klacht op te lossen. We doen er dan maximaal twaalf maanden over. We laten je dan minimaal elke zes maanden weten hoe het ervoor staat met je klacht. Als we langer dan drie maanden nodig hebben sturen we je een brief of e-mail om dit door te geven.

Als je het niet eens bent met het besluit

Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je de klacht voorleggen aan een speciale commissie. Die bekijkt de klacht en de uitkomst ervan nog een keer. Stuur je klacht binnen twee weken na het besluit opnieuw per e-mail of per post. Richt je klacht aan info@bumastemra.nl, onder vermelding van: klacht, ter attentie van Martijn van Zon of stuur je klacht per post naar:

BumaStemra
Member Services
T.a.v. Martijn van Zon
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

De Geschillencommissie

Ben je het ook niet eens met het besluit van onze commissie? Dan kun je terecht bij de Geschillencommissie. Het is belangrijk dat je dit binnen drie maanden na het laatste besluit bij de Geschillencommissie meldt.

Wanneer kunnen wij je klacht niet oplossen?

We willen graag helpen. Maar in sommige gevallen is het niet (meer) mogelijk om je klacht door BumaStemra te laten behandelen. Je kunt geen klacht indienen bij ons als: 

 • Je niet rechtstreeks bij BumaStemra bent aangesloten of geen vertegenwoordigingsovereenkomst met BumaStemra hebt afgesloten.
 • De klacht al in behandeling is of gemeld is bij de Geschillencommissie.
 • Je geen gegevens meestuurt, zoals je naam of adres.
 • Het gaat om een claims.
 • Het voorval van de klacht langer dan een jaar geleden plaatsvond.