Grootrecht en kleinrecht, wat is het verschil?

Grootrecht en kleinrecht zijn begrippen die we gebruiken om te bepalen of Buma een licentie kan sluiten bij het gebruik van muziek in dramatisch muzikale voorstellingen.

Buma behartigt op dit moment niet de belangen van haar aangeslotenen met betrekking tot grootrecht. Met grootrecht wordt bij Buma bedoeld: een toneelmatige opvoering van zogenaamde dramatische muzikale werken, zoals bijvoorbeeld musicals, opera’s en balletvoorstellingen, waarbij sprake is van meerdere auteursrechtelijke relevante disciplines, zoals muziek, tekst, choreografie, decors, kostuums etc., en waarbij die disciplines geïntegreerd onderdeel uitmaken van de verhaalslijn van de voorstelling. Voor het gebruik van de muziekwerken die speciaal voor de voorstelling zijn gecreëerd, treffen producenten zelf een regeling met de muziekauteurs- en uitgevers van de muziek.

Onder kleinrecht valt muziek die op zichzelf staat en geen onderdeel is van een dramatische muzikale voorstelling, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van muziek tijdens een concert. Buma incasseert meestal alleen voor muziek die onder kleinrecht valt, maar er zijn uitzonderingen. Meer informatie lees je verderop in dit stuk.

Let op: Voor het gebruik van muziek van auteurs die niet rechtstreeks bij Buma zijn aangesloten, kunnen andere regels gelden.

Veel zusterorganisaties van Buma hanteren namelijk een ander beleid, als het gaat om het gebruik van bestaand repertoire in dramatisch muzikale producties. Er zijn zusterorganisaties die net als Buma licentiëren voor bestaand repertoire in een dramatisch muzikale productie. In andere landen ligt het verlenen van toestemming en het bepalen van de hoogte van de vergoeding bij de auteur of de uitgever. Als bestaande muziekwerken van auteurs die aangesloten zijn bij zusterorganisaties van Buma in een dramatisch muzikale productie worden gebruikt, kan Buma het gebruik niet zonder meer licentiëren. Wij adviseren dan ook om voor het gebruik van deze werken tijdig contact op te nemen met de betreffende (sub) uitgevers in Nederland. Wie dat zijn, kun je terugvinden in de Titelcatalogus van Buma/Stemra.

Hieronder een schematische weergave van de bovenstaande uitleg.