Wanneer staat een werk in conflict?

Er ontstaat een conflict als auteurs en/of uitgevers hetzelfde werk met andere rechtenverdelingen aanmelden. Wij kunnen dan niet zien welke aanmelding de juiste is. Is er sprake van een conflict? Dan is het belangrijk dat je daar als rechthebbende samen met je mede-auteurs uitkomt. Als er samen een definitieve verdeling is bepaald, kun je een e-mail sturen naar counterclaims@bumastemra.nl. Dan kan de afgesproken verdeling worden doorgevoerd.