Wat zijn niet-gesignaleerde uitvoeringen (Unlogged Performances), en hoe werkt het?

Schrijf jij muziek voor exclusief één uitvoeringslocatie? Wordt je library muziek gebruikt voor radio en televisie? Of heb je speciaal voor een specifieke tv-reportage muziek geschreven? Dan kan het gebeuren dat je hier als muziekmaker via ons geen vergoeding voor kunt ontvangen.

In deze situatie kun je gebruikmaken van de regeling voor niet-gesignaleerde uitvoeringen (artikel 9 & 10). Met deze regeling zorgen wij ervoor dat het gebruik van je muziek toch wordt beloond. In de praktijk wordt deze regeling bijna alleen ingezet voor één specifieke situatie, namelijk: bij muziekgebruik in pretparken of pretparkattracties.

Hoe werkt de regeling voor niet-gesignaleerde uitvoeringen? 

Wil je een beroep doen op deze regeling? Dan moeten de uitvoeringen of uitzendingen waar je werk gebruikt wordt, voldoen aan een aantal criteria:  

 1. Het gaat om structureel gebruik van je muziek, gedurende meerdere jaren
 2. Je hebt je muziek bij ons aangemeld. En heb je met meerdere auteurs geschreven? Dan is de verdeling bij ons bekend
 3. De muziekwerken zijn bekend bij Buma en zijn door alle rechthebbenden aangemeld
 4. Meld het in een email aan bij info@bumastemra.nl welke werken waar worden gebruikt. Doe je dat voor 1 juni dan is er een 1-op-1 uitkering mogelijk vanaf het voorgaande kalenderjaar
 5. Het gaat om relatief veel uitvoeringen per muziekwerk die niet gesignaleerd worden. Dit hangt samen met het vereiste dat de kosten niet disproportioneel mogen zijn ten opzichte van de opbrengsten 
 6. Er moet een licentie afgesloten zijn. Het is daarom belangrijk om bij je opdrachtgever aan te geven dat er voor het gebruik van je muziek een licentie moet worden afgesloten met Buma. Een uitzondering hierop is als er sprake is van een algemene licentie voor de gehele locatie, met muziek van meerdere makers. Het is dan niet mogelijk om aan te tonen welk bedrag betrekking heeft op welke muziek
 7. Voor het muziekgebruik mag er niet al op een andere manier een uitbetaling hebben plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld bij: 
  1. Gebruik van steekproeven 
  2. Gebruik van referentierepertoire 
  3. Gebruik op RTV

Hierbij behandelt referentierepertoire AM de afrekening.